Vis studentum.no som: Mobil

Matematikk - Årsstudium

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
1 år (60 stp)
Årsstudium
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Matematikk - Årsstudium

Årsstudium i matematikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Årsstudium i matematikk

Matematikk er innvevd i vår kultur, vårt dagligliv og vår samfunnsordning. Matematikk som nødvendig verktøy og et presist språk anvendes i mange andre fag. Matematikk er også en selvstendig vitenskap basert på logiske regler.

Hvorfor velge årsstudium i matematikk?

De senere læreplaner for grunnskolens matematikkundervisning har et vidt syn på faget. Det skapende og utforskende er vektlagt sterkere enn før. Årsstudium i matematikk gjenspeiler et slikt syn.

Yrkesmuligheter

Dersom du har en bachelorgrad med 60 studiepoeng i matematikk (Matematikk 1 + 2A), vil du med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), få undervisningskompetanse i faget i grunnskolens 5.-10. trinn, i voksenopplæring og i grunnkurset i videregående opplæring. 

Dersom du har planer om å undervise matematikk i videregående skole utover grunnkurset i matematikk, anbefaler vi at du tar ytterligere studiepoeng i faget.

Dette lærer du på årsstudium i matematikk

Du vil arbeide med tall, tallregning, geometri, algebra, funksjonslære, sannsynlighetsregning og statistikk med grunnlag i og koblet opp mot didaktikk, matematikk som språk, det å være lærer i matematikk, samhandling og refleksjon. Det legges vekt på problemløsning, utforsking, eksperimentering og anvendelse av IKT. 

For kontakt eller mer informasjon om Matematikk - Årsstudium, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Studiet krever Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2).

I tillegg må du ha en av følgende:

 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Geofag 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Matematikk - Årsstudium.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Matematikk - Årsstudium:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!