Matematikk 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Horten, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Matematikk 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi "Kompetanse for kvalitet" (KFK) og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler.

Kompetanse for kvalitet

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Dette er matematikk 1 trinn 5-10

Matematikk 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i matematikk ut over videregående skole.

Hvorfor matematikk 1?

Studiet vil gi deg undervisningskunnskap i matematikk rettet mot grunnskolens trinn 5-10.

Dette innebærer at du får solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære på disse trinnene, og hvordan denne utvikles videre på høyere trinn.
Studiet legger til rette for at du skal kunne heve din didaktiske kompetanse og bli i stand til å tilrettelegge matematikkundervisning slik at alle elever får utnytte sitt potensiale.

Videre får du matematikkfaglig kunnskap både til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, og å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial.

Dette lærer du hos oss

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et didaktisk og faglig grunnlag for å kunne planlegge, tilpasse, gjennomføre, og evaluere ulike undervisningsprosesser i matematikk.

Etter endt studium skal studenten ha kompetanse til å undervise i dagens skole, og samtidig ha kunnskap som er relevant for å være med å utvikle og forme framtidens matematikkundervisning.

Videre utdanning

Etter studiet kan du ta Matematikk 2, trinn 5-10 (30 stp.). Matematikk 1og 2 utgjør til sammen 60 studiepoeng i matematikk, slik at de gir formell kompetanse til å undervise matematikk gjennom hele grunnskolen.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

  • Generelle spørsmål om strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) kan rettes til Udir. 
  • Andre studietilbud innenfor strategien.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!