Vis studentum.no som: Mobil

Matematikk 1 - grunnkurs

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
1 år (30 stp)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Matematikk 1 - grunnkurs

Grunnkurs i matematikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Matematikk 1 – grunnkurs

Matematikk er innvevd i vår kultur, vårt dagligliv og vår samfunnsordning. Matematikk som nødvendig verktøy og et presist språk anvendes i mange andre fag. Matematikk er også en selvstendig vitenskap basert på logiske regler.

Hva er matematikk 1?

Studiet legger vekt på studentenes egen videreutvikling av matematisk kunnskap, forståelse og ferdigheter og den betydning dette har som bakgrunn for å kunne gi innholdsrik, variert og tilpasset matematikkundervisning. Studentene skal utvikle forståelse for faglige og didaktiske emner, herunder evnen til å forstå og beherske sentrale matematiske begreper, samt et selvstendig, engasjert og utviklingsorientert forhold til matematikkundervisning

Studentene arbeider med tall, tallregning, geometri, algebra, funksjonslære sannsynlighetsregning, statistikk med grunnlag i og koblet opp mot didaktikk, matematikk som språk, å være lærer i matematikk, samhandling og refleksjon. Det legges vekt på problemløsning, utforsking og eksperimentering og anvendelse av IKT i matematikkundervisning.

Jobbmuligheter

For å undervise i matematikk på grunnskolens barnetrinn, kreves minimum 30 studiepoeng, mens det på ungdomstrinnet kreves 60 studiepoeng. I tillegg kreves eller at faget på annen måte inngår som del av en lærerutdanning.

Videre studier/jobbmuligheter

Etter Matematikk 1 kan en ta Matematikk 2A eller Matematikk 2B.

Opptakskrav/Søknad

Studiet krever generell studiekompetanse, og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2). I tillegg må du ha en av følgende: 

 • Matematikk R2 
 • Fysikk 1 og 2 
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Geofag 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Søkere som er i et lærerutdanningsløp eller har fullført en lærerutdanning er fritatt for tilleggskravene.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning (30 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Matematikk 1 - grunnkurs.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Matematikk 1 - grunnkurs:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!