Mat og helse 1 - trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Horten, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Mat og helse 1 - trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi "Kompetanse for kvalitet" (KFK) og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler.

Kompetanse for kvalitet

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Dette er mat og helse 1

Mat og helse 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i mat- og helsefaget. 

Hvorfor mat og helse 1?

Studiet vil gi deg kompetanse for å undervise i mat- og helsefagen enten på trinn 1-7 eller trinn 5-10 i grunnskolen. 

Studiet gir deg forståelse for den kulturelle og sosiale betydningen mat og måltider har for enkeltindivid og samfunn. Matkulturelle trekk fra våre fem nasjonale minoriteter, samt samene som urfolk, er innlemmet i undervisningen. 

Dette lærer du hos oss

Som student får du gjennom praktiske og teoretiske læringsaktiviteter, kunnskap, kompetanse og ferdigheter innenfor blant annet disse områdene:

 • Fagets historie og fagdidaktikk
 • Planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Vurdering av, for og som læring
 • Matlaging
 • Matvaregruppene og matvarekunnskap
 • Ernæring og helsefremmende kosthold
 • Skolen som helsefremmende og bærekraftig arena for mat og måltid
 • Trygg mat: hygiene, internkontroll, merking av mat
 • Smak og smaksdidaktikk
 • Matkultur, tradisjon og identitet
 • Bruk av digitale læringsverktøy
 • Grunnleggende ferdigheter i mat og helse
 • Læreplanens tverrfaglige tema
 • Relevante skole- og helsepolitiske styringsdokumenter

Høstsemesteret har tre samlinger à to dager, i hovedsak på campus Vestfold. Vårsemesteret har tre samlinger à to dager, i hovedsak på campus Vestfold. Siste samling innebærer ofte en ekskursjon i regionen.  

Klassen vil bestå av to grupper (A og B), der den ene klassen gir mulighet for nettbasert undervisning på én samling per semester. Inndeling i grupper blir bestemt av flere faktorer i tillegg til studentens ønsker.

Mellom samlingene skal studentene arbeide individuelt eller i grupper med oppgaver som er relevante både for egen arbeidsplass og studiet.

Se egne krav i emneplanen for gjennomføring som fjernstudium. 

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

 • Generelle spørsmål om strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) kan rettes til Udir.
 • Andre studietilbud innenfor strategien.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!