Vis studentum.no som: Mobil

Masteroppgave i Executive Master of Management

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Masteroppgave i Executive Master of Management

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som bygger på og videreutvikler de kunnskaper studentene har ervervet i studiets første del av Executive Master of Management.

Hvorfor gjennomføre masteroppgaven?

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene få mulighet til teoretisk og metodisk fordypning, erfaring med vitenskapelige arbeidsformer og utvikle sin evne til å framstille forskningsbasert kunnskap. Emnet er innrettet for å få studentene i gang med og fullføre sin masteroppgave i Executive Master of Management, og inneholder læringsaktiviteter og læringskrav som skal understøtte dette. Emnet skal også bidra til økt innsikt i nyere forskning og faglige perspektiver innenfor et mer avgrenset temaområdene som er sentrale innenfor de valgte emner i første del av masteren.

Dette lærer du

Masteroppgaven har et vitenskapsteoretisk utgangspunkt med en klar struktur som blant annet omhandler en avgrenset problemstilling, forskningsspørsmål og forskningsmetodikk som en integrert del av arbeidet.

Etter fullført emne kan studenten:

  • reflektere over etiske prinsipper og dilemmaer forbundet med å bidra til kunnskapsutvikling innen ledelse i et bredt perspektiv.
  •  bidra til nytenking og innovasjonsprosesser gjennom vitenskapelig arbeid.
  •  formidle argumenter for valg av teoretisk perspektiv, og kritisk vurdere faglige perspektivers relevans og holdbarhet.
  •  formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske den akademiske uttrykksmåten.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

  • Lenke til emneplan

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!