Master

Masteremner i avansert klinisk allmennsykepleie

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Masteremner i avansert klinisk allmennsykepleie

Masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie tilbyr fordypningsemner for AKS. Fordypningene er en del av masterstudiet og er også et tilbud til deg som har fullført AKS. Emnene inneholder praksis og undervisningen går over to semester, fordelt mellom campus Vestfold og campus Drammen. Det er forkunnskapskrav knyttet til disse fordypningene, i tillegg til opptakskravene.

Fordypningsemnene for AKS gjenspeiler kompetansebehovet for sykepleiere på områder i helsetjenesten som særlig utfordres som følge av endringer i befolkningssammensetning, politiske føringer og iverksatte reformer. Dette medfører endrede og nye oppgaver for sykepleiere i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Den kliniske breddekompetansen du får gjennom masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie setter deg i stand til å møte dette behovet. AKS kan gjøre grundige sykepleiefaglige vurderinger av pasienters behov for helsehjelp i pasientforløpet, identifisere, kartlegge og vurdere symptomer og tegn til sykdom, og ta selvstendige beslutninger om videre nødvendige oppfølgingstiltak. Imidlertid er ofte pasientgruppen som AKS retter seg mot preget av multisykelighet og har behov for avansert helsehjelp med omfattende vurderinger og tiltak. Derfor er viktig å legge til rette for en fordypet kompetanse på områder der breddekompetanse er sentralt, og ytterligere styrke fordypningskompetansen innenfor AKS kompetanseområder.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights