Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Master of Science – Energy and Environmental Technology

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Bø
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Master of Science – Energy and Environmental Technology

Vil du være med på å utvikle renere og mer effektive produksjons- og renseprosesser? Vil du lære hvordan vi kan ta i bruk fornybare energikilder? Som sivilingeniør (master) i Energy and Environmental Technology kan du være med på å endre fremtiden i en mer bærekraftig retning.

Hvorfor master i Energy and Environmental Technology?

Det er avgjørende å kunne produsere energi uten å forurense luft og vann og på denne masteren lærer du hvordan. Du vil få kunnskap om miljøvennlige energikilder og energieffektive prosesser, blant annet gjennom laboratorie-arbeid og bruk av datasimuleringsmodeller.

Du vil få en studiehverdag som både er spennende og allsidig. I tillegg til kompetanse i energi- og miljøteknologi, får du får du opparbeidet deg ferdigheter i diskusjon, analyse og kreativ tenkning.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan i samarbeid med andre studenter, blant annet på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får du?

Klima- og miljøspørsmål preger samfunnet og arbeidslivet mer enn noen gang tidligere. Behovet for renere energikilder øker, og det trengs fagfolk som løse de kompliserte oppgavene vi står overfor.

Som sivilingeniør (master) i Energy and Environmental Technology er du kvalifisert til å jobbe med sikkerhet og konsekvensanalyse, med design og drift av renseprosesser eller med energiproduksjon og forvaltning og distribusjon av energi.

Du kan få jobb i private firmaer, offentlige institusjoner eller forskningsinstitutter som arbeider med for eksempel sikkerhet eller miljø og energi.

Uansett hvilken jobb du velger, vil du jobbe med viktige spørsmål for fremtiden. NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

– Jeg jobber som prosjektleder/fagansvarlig elektro hos Askvik Aqua, en ung bedrift som utvikler nye innovative systemløsninger for problemområder i oppdrettsnæringen.


Alina Litovchenko

 

Kontakt med arbeidslivet

I studiet brukes næringslivet på ulike måter. Vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere inne i forelesninger og gjennomfører bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet i tett samarbeid med ulike partnere. Hovedoppgavene på studiet tar du i samarbeid med eller i en bedrift.

Karrieredager arrangeres hvert år på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg tilbyr flere av våre kontakter sommerjobber til studenter.

Dette lærer du

Studiet i Energy and Environmental Technology gir deg ferdigheter og spesialisert kunnskap innen:

 • Renseprosesser
 • Alternative energisystemer
 • Masse- og varmeoverføring
 • Anvendt termodynamikk
 • Modellering og simulering
 • Prosessregulering
 • Prosjektledelse
 • Kostnadsestimering
 • Forskning

 

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Du kan også ta studiet som nettstudent. Les mer om livet som student i Porsgrunn:

– Det beste med campus Porsgrunn er det sosiale samholdet mellom studentene. Her blir du del av en stor studentgruppe som er flink til å sosialisere seg på tvers av studieretningene

Porsgrunn-student Matilde Eggerud Roberg

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i Energy and Environmental Technology i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Dette kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Med en master i Energy and Environmental Technology er du kvalifisert for doktgradsstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge, og ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

For kontakt eller mer informasjon om Master of Science – Energy and Environmental Technology, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master of Science – Energy and Environmental Technology.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master of Science – Energy and Environmental Technology:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!