Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
Kongsberg
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Kongsberg
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering

Dette tverrfaglige studiet gir deg spesialkompetanse til å hjelpe synshemmede i alle aldre med hverdagsmestring og inkludering i samfunnet. Du vil også kunne påta deg mer ansvar innen helsetjenesten eller pedagogiske tjenester.

Hvorfor master i synspedagogikk og synsrehabilitering?

Det er et stort og voksende behov for personer med høy og tverrfaglig kompetanse innen synspedagogikk og synsrehabilitering i hele Norden.

Andelen personer med nedsatt syn øker. For at barn, voksne og eldre som er synshemmet eller blinde skal kunne delta i læring, arbeid og samfunnsliv, har de behov for spesiell synsutredning, opplæring, oppfølging og tilrettelegging. Dette krever høy kompetanse og tverrfaglig samarbeid.

Med en master i synspedagogikk og synsrehabilitering kan du møte personers individuelle behov for synsrehabilitering eller synspedagogisk hjelp for å mestre hverdagen. Vår mastergrad bygger på fagdisiplinene rehabilitering, optometri og oftalmologi, og spesialpedagogikk.

Masteren er på deltid, og tilbys i samarbeid med Gøteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Vår mastergrad har fokus på kunnskapsbasert praksis, tverrfaglig kunnskapsutvikling og faglig utviklingsarbeid. Undervisningen foregår i hovedsak på nordisk.

Mastern ger en hög kunskapsutveckling oavsett vilket yrkesområde man har sin professionella grund inom, och det är väldigt spännande att kunna utvärdera mina nya kunskaper i ett tvärprofessionellt team

Anna Mira Osmani, optiker, masterstudent. Arbeidssted: Syncentralen.

 

Studiet tilfører for meg helt ny kunnskap som er et supert supplement til det jeg allerede kan. Det gir en mulighet til å vokse og videreutvikle seg som fagperson. Det gjør også at en knytter nye kontakter, noe som kommer til nytte i den jobben jeg allerede har, og som også åpner nye dører.

Ragnhild Bjørgum, ergoterapeut, masterstudent. Arbeidssted: Eikholt, nasjonalt senter for døvblinde.

Det som jeg har fått mest utbytte av fra dette studiet er det tverrfaglige fokuset. Både i sammensetningen av studenter og all den erfaring man har kunnet dra nytte av i oppgaver og diskusjoner, men også den faglige bredden hos forelesere, i studiemoduler og pensum.

Dan Nachtnebel, sosialantropolog, masterstudent. Arbeidssted: Seniorrådgiver Statped.

Hva slags jobb får du?

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering kvalifiserer deg for praktisk klinisk arbeid med barn, voksne og eldre personer som er synshemmet eller blinde i ulike livsfaser.

Fullført masterstudium gir deg handlingskompetanse for utvidede funksjons- og ansvarsområder. Det vil sette deg i stand til å fylle nye, selvstendige og avanserte roller innen pedagogiske virksomheter, i privat klinisk praksis, eller i kommune- eller spesialisthelsetjenesten i hele Norden.

Kompetansen du opparbeider i løpet av studiet gir deg blant annet mulighet til å jobbe i barnehager/skoler, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetak, habiliteringstjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, hjelpemiddelsentraler og optometrisk praksis.

Kontakt med arbeidslivet

Vi benytter nordiske eksterne og interne forelesere som er eksperter på sine områder. Det er tett kontakt med praksisfeltet i Norden, med fagdager og studiebesøk. I løpet av studiet er det fra 3 – 7 uker i praksis, avhengig av fagfordypning. Brukere deltar aktivt i emnene, og i alle aktiviteter og oppgaver er det fokus på å kombinere teori, praksis og tverrfaglig samarbeid. Masteroppgaven din kan gjerne være på et tema arbeidsgiver ønsker å få belyst, eller innen Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelses  forskningsaktiviteter.

Nye selvstendige roller utvikles i nært samarbeid med praksisfeltet og arbeidsgivere, og dette bidrar til utvikling av innovative kunnskapsbaserte tjenester av høy kvalitet innenfor både kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten og pedagogiske virksomheter. Dette vil kunne bidra til å løse framtidige utfordringer knyttet til helse- og pedagogiske tjenester i Norden, der er det behov for tverrfaglig kompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av virksomheter og tjenester.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du i synspedagogikk og synsrehabilitering

Du vil lære nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å kunne jobbe i fagfeltene synspedagogikk, synshabilitering og synsrehabilitering.

Du vil tilegne deg kunnskap om øyet og synsfunksjon, så vel som sosiale, psykososiale, pedagogiske og praktiske konsekvenser av synshemningen. Du opparbeider kompetanse innen ulike kompenserende ferdigheter nødvendig for å kunne delta i utdanning, arbeids- og samfunnsliv, inkludert hvordan læringsmiljø kan tilrettelegges slik at synshemmede får et likeverdig opplæringstilbud. Det er også fokus på hvordan du kan bidra til å mestre hverdagen etter personens eget behov, i hjemmet, familien eller på arbeid.

En kontinuerlig progresjon av din kompetanse støttes med veksling mellom teoretiske og praktiske emner, studier i praksisfeltet. i tillegg til din egen valgfrie fordypning og masteroppgave.

I studiet kan du selv velge fagfordypning og tema for din masteroppgave. Masteroppgaven gir deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Oppgaven kan gjennomføres i praksisfeltet eller i prosjekt ved Nasjonalt senter for optikk syn og øyehelse.

Fagfordypningene er relatert til sentrale begreper innen tverrfaglig synspedagogisk arbeid og synsrehabilitering. Du kan velge mellom:

  1. Mobilitet: Orientering og forflytning
  2. Optometrisk rehabilitering
  3. Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader
  4. Universell utforming

Fagfordypningsemnene tilbys med forbehold om et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter.

Videre utdanningsmuligheter

Studieprogrammet fører frem til graden master synspedagogikk og synsrehabilitering, som gir deg grunnlag for å søke stipendiatstillinger og forskerstillinger. Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du søke opptak ved Ph.d.-programmet i ph.d. i personorientert helsearbeid. 

For kontakt eller mer informasjon om Master i synspedagogikk og synsrehabilitering, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i synspedagogikk og synsrehabilitering.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i synspedagogikk og synsrehabilitering:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!