Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Master i samfunnsanalyse

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
Horten
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Master i samfunnsanalyse

Dette studiet gjør deg i stand til å analysere komplekse samfunnsforhold. Du lærer mer om hvordan globalisering, sosiale nettverk, økonomi og endringer i organisasjoner preger næringslivet og offentlig sektor. Denne kunnskapen vil hjelpe deg å forstå og skape endringer i det norske samfunnet.

Hvorfor ta master i samfunnsanalyse?

Master i samfunnsanalyse er for deg som har en bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i samfunnsvitenskapelige emner. Utdanningen er relevant for en rekke yrker i offentlig, privat og frivillig sektor hvor det er behov for samfunnsanalytisk kompetanse. Du lærer å bruke samfunnsvitenskapelige teorier og metoder for å analysere både samfunnsendringer og problemstillinger fra arbeidslivet.

Den økonomiske utviklingen er tett knyttet til samfunnsforhold som politikk og lovverk, teknologi, organisering, kultur og hvordan mennesker kommuniserer og tenker. Du får kunnskap om hvordan samfunnet og økonomien påvirker hverandre på ulike måter.

 • Hvordan utøver myndighetene regulering og kontroll?
 • Hvordan påvirker tillit og nettverk markeder og arbeidsforhold?
 • Hvordan organiseres og ledes virksomheter?
 • Hvorfor er arbeidsmarkedet viktig for å opprettholde velferdsstaten?
 • Hvordan påvirker økonomisk globalisering norsk arbeidsliv?
 • Hvorfor blir samfunnet mer polarisert?
 • Hvordan påvirker internett og sosiale medier informasjonsspredning?
 • Hvordan påvirker teknologien samfunnsutviklingen, arbeidslivet og individet?
 • Hvordan påvirker politiske, ideologiske og organisatoriske endringer rammevilkårene for yrkesutøvelse?

Det beste med jobben er når jeg kan bidra til ny kunnskap og når denne kunnskapen kan gjøre Nav bedre!

Tor Erik Nyberg, seniorrådgiver i Nav

Hva slags jobb får du?

Mange virksomheter i ulike sektorer og yrker har behov for samfunnsanalytisk kompetanse. De vanligste arbeidsoppgavene er knyttet til utredning, analyse, saksbehandling, forskning og undervisning. Slike arbeidsoppgaver har tradisjonelt vært knyttet til offentlig forvaltning og utdanningssektoren, men studenter med masterutdanning i samfunnsvitenskap jobber i økende grad i privat sektor. Utdanningen er i tillegg relevant for jobber innenfor mediebransjen, kunnskapsformidling, kommunikasjonsrådgivning, konsulentvirksomhet, organisasjonsutvikling og ledelse.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Master i samfunnsanalyse har tette koblinger og stor relevans for arbeidslivet. I løpet av studiet arrangeres det møter med representanter fra arbeidslivet utenfor universitetet. I arbeidet med masteroppgaven vil du få tilbud om å jobbe med problemstillinger enten i tilknytning til pågående forskningsprosjekter eller problemstillinger fra eksterne virksomheter.

Etter du er tatt opp som student ved Master i samfunnsanalyse, kan du få tilbud om Master i samfunnsanalyse med praksis.

USN Handelshøyskolen har samarbeidsavtaler med private- og offentlige virksomheter, som lyser ut stillinger for ansettelse i 50% lønnet stilling i ett eller to år. Det er et begrenset antall slike deltidsstillinger, som studentene kan få tilbud om etter egen søknad. Dersom du får en slik stilling, vil masteroppgaven tematisk knyttes til arbeidsoppgavene i virksomheten du jobber i.

I dette studieløpet, vil første del av studiet bestå av obligatoriske emner i metode, og tematiske kjerneemner som du tar som vanlig student. Resten av studiet tar du som deltidsstudent og deltidsansatt.

Studieløpet med praksis er ikke et eget studieprogram, men et tilbud til studenter som allerede har studieplass ved Master i samfunnsanalyse.

Du kan velge et praksisemne (internship) som valgemne. Dette gir deg konkret yrkeserfaring i en offentlig, privat eller frivillig virksomhet.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiet.

Dette lærer du på master i samfunnsanalyse

Master i samfunnsanalyse gir deg:

 • innsikt i sentrale endringsprosesser i samfunnet, for eksempel globalisering, teknologisk utvikling, offentlig styring, innovasjon, organisasjonsutvikling og velferdssamfunnets utfordringer.
 • kompetanse til å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser og analyser, og formidle resultater.
 • evne til å identifisere arbeidslivsrelaterte utfordringer, og sette problemene inn i en større samfunnssammenheng.
 • spesialisert innsikt i utvalgte temaer.

I første del av studiet lærer du samfunnsvitenskapelige tenkemåter og teorier i tilknytning til tematiske emner, og kvalitative og kvantitative metoder, forskningsdesign og datastrategi. Videre velger du mellom ulike spesialiseringsemner før du skriver masteroppgave.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Som student i Vestfold har du et stort utvalg av studentforeninger du kan bli med i. Det er tross alt viktig å leve et sosialt liv ved siden av den intense studeringen

Vestfold-student Yaren Demir

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i samfunnsanalyse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

For kontakt eller mer informasjon om Master i samfunnsanalyse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i samfunnsanalyse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i samfunnsanalyse:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!