Master i økologi og miljøforvaltning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Heltid
Støttet av lånekassen

Master i økologi og miljøforvaltning

Med en master i økologi og miljøforvaltning får du den teoretiske kunnskapen, den tverrfaglige kompetansen og de generiske ferdighetene som kreves for å bidra til en bærekraftig forvaltning av økosystemer og naturressurser.

Hvorfor master i økologi og miljøforvaltning?

Dette masterprogrammet er spesielt rettet mot søkere med bakgrunn i økologi og naturfag. Det er et tverrfaglig studium som gir deg en unik kombinasjon av faglig kunnskap innen økologi og miljøforvaltning og andre ferdigheter som arbeidslivet etterspør.

Flere av FNs bærekraftsmål står sentralt. Du vil få en god forståelse av ulike økosystemer (terrestriske og akvatiske), nøkkelkomponenter og prosesser. Du vil også lære om samspillet mellom mennesker og miljø.

Vi går gjennom relevante metodekurs, som statistikk, sensorikk, molekylære metoder og genetikk.

Hva slags jobb får du?

Med en master i økologi og miljøforvaltning blir du kvalifisert for en rekke jobber innen natur- og miljøforvaltning og forskning, avhengig av fagområdene du spesialiserer deg på. For eksempel kan du jobbe med forvaltning av vilt-og fiskebestander, bevaring av biologisk mangfold, naturkartlegging, miljøkonsekvensvurdering eller arbeid knyttet til vannressursforvaltning og forurensningskontroll. Nyutdannede er attraktive for både privat og offentlig sektor. Master i økologi og miljøforvaltning vil også kvalifisere til videre ph.d. studier.

Kontakt med arbeidslivet

Gjennom et godt utbygd nettverk med regionale og nasjonale virksomheter i privat og offentlig sektor sikrer vi relevant og oppdatert utdanning. Vi tilbyr gjesteforelesninger og/eller besøk til relevante bedrifter og organisasjoner i de fleste emnene. Vi tilbyr også masteroppgaver i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Dette lærer du

Du får avansert kunnskap om effekter av klimaendringer og studiedesign og statistikk (obligatoriske kurs) i tillegg til avansert kunnskap innenfor flere valgfrie emner (som Pollution and Microbiology, Ecotoxicology, Landscape ecology and remote sensing, Habitat Ecology, Applied Molecular Genetics, Applied Conservation Biology og et individuelt prosjekt).

I løpet av 3. og 4. semester, skal du arbeide selvstendig, under veiledning, med et valgt prosjekt knyttet til terrestrisk og akvatisk økologi eller miljøforvaltning.

Studiet er forsknings- og forvaltningsorientert og gir grundig erfaring med laboratorie- og/eller feltarbeid. Du vil måtte arbeide både individuelt og i grupper. Teoretisk kunnskap, praktisk kompetanse og generiske ferdigheter vektlegges gjennom hele studiet for gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!