Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Master i økologi og miljøforvaltning

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Master i økologi og miljøforvaltning

Dette lærer du

Du får avansert kunnskap om effekter av klimaendringer og studiedesign og statistikk (obligatoriske kurs) i tillegg til avansert kunnskap innenfor flere valgfrie emner (som Pollution and Microbiology, Ecotoxicology, Landscape ecology and remote sensing, Habitat Ecology, Applied Molecular Genetics, Applied Conservation Biology og et individuelt prosjekt).

I løpet av 3. og 4. semester, skal du arbeide selvstendig, under veiledning, med et valgt prosjekt knyttet til terrestrisk og akvatisk økologi eller miljøforvaltning.

Studiet er forsknings- og forvaltningsorientert og gir grundig erfaring med laboratorie- og/eller feltarbeid. Du vil måtte arbeide både individuelt og i grupper. Teoretisk kunnskap, praktisk kompetanse og generiske ferdigheter vektlegges gjennom hele studiet for gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights