Vis studentum.no som: Mobil

Master i natur-, helse- og miljøvern

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Bø
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Master i natur-, helse- og miljøvern

Er du interessert i natur og miljø og ønsker å forstå mer av konsekvensene menneskelig påvirkning har på våre økosystemer? For å komme med gode tiltak trenger vi engasjerte og kunnskapsrike personer som kan være med å påvirke hvordan vi skal forvalte økosystemer på land og i vann.

Hvorfor natur-, helse- og miljøvern?

Tap av natur er en av de store miljøutfordringene i vår tid. Konsekvensene merkes over hele verden. Du kan bli med å gjøre en forskjell. For å komme fram til gode løsninger trenger vi flere personer med engasjement og kunnskap relatert til de utfordringene naturen og miljøet står ovenfor.

Dette innebærer at man trenger personer med god og relevant kompetanse. Bærekraftig forvaltning av naturressurser og forurensningsproblematikk står sentralt i studiet. Du får god forståelse for ulike økosystemer og hvordan samspillet mellom sentrale komponenter og prosesser foregår.

Norge skal være en pådriver for felles global innsats. Med master i natur-, helse- og miljøvern kan du være en viktig bidragsyter. I tillegg til fag skal du fordype deg i et selvvalgt tema for masteroppgave, som er på 60 studiepoeng. Her vil du kunne samarbeide med forskergrupper som jobber regionalt, nasjonalt og internasjonalt innen en rekke relevante tema, slik at du kan spisse utdannelsen din mot egne ønsker. 

Hva slags jobb får du?

Du får tittelen Master of Science (MSc) og er kvalifisert for en rekke jobber innen forvaltning og forskning, avhengig av fagområdene du fordyper deg i.

Du kan få jobb i kommuner, fylkeskommuner, hos fylkesmenn og ulike direktorat, i industri og private konsulentfirmaer, utdanningsinstitusjoner og ideelle miljøorganisasjoner.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Naturforvaltning – skog, fjell, vann, vilt og fisk.
 • Miljørådgivning – forurensning, miljøhygiene, vannverk, kloakkrenseanlegg, avfallsanlegg og miljøstasjoner.
 • Arealplanlegging.
 • Naturoppsyn.
 • Klimarådgivning.
 • Undervisning (krever pedagogisk tilleggsutdanning).
 • Forskning.

Velger du å bygge på med en praktisk pedagogisk utdanning (PPU), får du lektortittel.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

 

- Jeg har særskilt nytte av den brede økologiske forståelsen jeg fikk under utdanningen.John Gunnar Brynjulvsrud

 

Dette lærer du 

Denne masteren er et tverrfaglig studium som gir deg en helt spesiell kombinasjon av fagkunnskap og forvaltningskompetanse.

Studiet er sterkt koblet til forskningsaktiviteten vår, som betyr at du kan fordype deg i et bredt utvalg av relevante spørsmål og utfordringer innen økologi.

Mange av FNs bærekraftsmål står sentralt i studiet. Du får god forståelse for ulike økosystemer, sentrale komponenter og prosesser. Du lærer om terrestrisk og akvatisk økologi og samspill mellom mennesker og miljø.

Du lærer å jobbe kritisk, selvstendig og målrettet innenfor fagområdene til natur, helse og miljø. Studiet er forsknings- og forvaltningsrettet og gir god erfaring med laboratorie- og feltarbeid.

Masterstudiet er spesielt rettet mot søkere med naturvitenskapelig bakgrunn. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for yrkesaktive med ulik profesjonsbakgrunn.

Studiet er bygd opp av ulike emner som gir til sammen 60 studiepoeng, og en masteroppgave på 60 studiepoeng. Undervisningen er i stor grad basert på ukesmoduler, med mye laboratorie- og feltorientert undervisning. Det gir en fleksibel studiesituasjon og stiller høye krav til selvstendig arbeid.

Bli kjent med studiet og fagmiljøet på facebook.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i natur-, helse- og miljøvern i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet gir deg nyttig internasjonal erfaring og språkferdigheter, og kan gjøre deg enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Hva med å ta et semester i Italia, Østerrike, Guatemala eller India? Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke opptak til doktorgradsstudier ved USN, (krav om en snittkarakter på B) i Norge eller utlandet, for eksempel ph.d. i økologi og andre naturvitenskapelige ph.d.-program. Se oversikt over våre doktorgradsprogrammer her.

Spesielle hensyn

Merk at enkelte emner kan være til dels fysisk krevende. Du må være i relativt god form for å delta på feltkurs i variert terreng i skog og mark under skiftende værforhold.

Ta kontakt dersom du trenger tilrettelegging av studiesituasjonen din.

For kontakt eller mer informasjon om Master i natur-, helse- og miljøvern, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i natur-, helse- og miljøvern.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i natur-, helse- og miljøvern:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!