Master

Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)

Dette er master i menneskerettigheter og flerkulturalitet

Masterstudiet er et tverrfaglig program som fokuserer på menneskerettigheter og flerkulturalitet på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Studiet er for deg med bachelorgrad fra en av flere ulike fag. Det er også et masterprogram for deg som kommer fra lærerutdanning. Samfunnsfag(ene) danner felles utgangspunkt.

Kunnskap om og bevissthet rundt menneskerettigheter er viktige for at alle skal få sine rettigheter realisert. Derfor er menneskerettighetsundervisning og betydningen av menneskerettigheter i et profesjonsperspektiv viktig i dette masterprogrammet. Det er også nyttig å forstå minoritetspolitikk, integrasjonsspørsmål og lands forhold til menneskerettigheter og flerkulturalitet.

Dette lærer du hos oss

I studiet ser vi på menneskerettigheter gjennom ulike kulturelle perspektiver og akademiske disipliner. En diskusjon om menneskerettigheter legger vekt på regler, rettigheter og hvilke normer som gjelder for alle. I tillegg kommer verktøy for monitorering og evaluering. En flerkulturell diskusjon derimot, ser nærmere på kulturer, kompleksitet i disse kulturene, og hvordan forskjellige kulturelle praksiser tolkes. Det er når disse to diskursene blir ført sammen, at debatten blir virkelig komplisert og enkle svar blir vanskelig å finne.

Individer har rettigheter og kulturer skal ikke undertrykkes. Det finnes derimot sjelden enkle løsninger på hvordan man avveier disse hensynene opp mot hverandre.

Globalisering, migrasjon, og vestlig sekularisering bidrar til å gjøre spørsmål om menneskerettigheter og flerkulturalitet mer relevante enn noen gang tidligere. Borgerkriger og problemer rundt nasjonsbygging kan også forstås og sees i lys av forholdet mellom menneskerettigheter og flerkulturelle utfordringer. Denne relasjonen er også viktig på mikronivå, som for eksempel i skolen i Skandinavia.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights