Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Drammen
Heltid
Støttet av lånekassen

Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)

Vil du studere både menneskerettigheter og flerkulturalitet? Da er dette studiet for deg. Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (Human Rights and Multiculturalism) er et internasjonalt engelskspråklig studium. Denne kombinasjonen av fag gir deg en masterutdanning som er helt unik i Europa.

Dette er master i menneskerettigheter og flerkulturalitet

Masterstudiet er et tverrfaglig program som fokuserer på menneskerettigheter og flerkulturalitet på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Studiet er for deg med bachelorgrad fra en av flere ulike fag. Det er også et masterprogram for deg som kommer fra lærerutdanning. Samfunnsfag(ene) danner felles utgangspunkt.

Kunnskap om og bevissthet rundt menneskerettigheter er viktige for at alle skal få sine rettigheter realisert. Derfor er menneskerettighetsundervisning og betydningen av menneskerettigheter i et profesjonsperspektiv viktig i dette masterprogrammet. Det er også nyttig å forstå minoritetspolitikk, integrasjonsspørsmål og lands forhold til menneskerettigheter og flerkulturalitet.

Hvorfor skal du velge dette masterprogrammet?

Masterprogrammet i menneskerettigheter og flerkulturalitet passer for lærere med spesialisering innen samfunnsvitenskap, og for andre studenter med en bachelorgrad som inneholder minst 90 studiepoeng fra samfunnsvitenskapelige fag. Masterstudiet vil gi deg tverrfaglige perspektiver rundt menneskerettigheter og flerkulturalitet.

Du vil utvikle analytiske evner rundt menneskerettigheter og flerkulturalitet på mikro- og makronivå i samfunnet. Analytiske metoder hentes fra samfunnsvitenskapene, utdanningsvitenskap og humaniora. I tillegg bygger studiet på ekspertise fra religionsstudier, statsvitenskap, filosofi, internasjonal rett og sosialantropologi.

Hva slags jobb kan du få?

Med en mastergrad i menneskerettigheter og flerkulturalitet vil du være kvalifisert for å kunne jobbe i offentlig sektor og forvaltning, innenfor utdanningssektoren, i media, humanitære organisasjoner og privat sektor, og som selvstendig konsulent.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du hos oss

I studiet ser vi på menneskerettigheter gjennom ulike kulturelle perspektiver og akademiske disipliner. En diskusjon om menneskerettigheter legger vekt på regler, rettigheter og hvilke normer som gjelder for alle. I tillegg kommer verktøy for monitorering og evaluering. En flerkulturell diskusjon derimot, ser nærmere på kulturer, kompleksitet i disse kulturene, og hvordan forskjellige kulturelle praksiser tolkes. Det er når disse to diskursene blir ført sammen, at debatten blir virkelig komplisert og enkle svar blir vanskelig å finne.

Individer har rettigheter og kulturer skal ikke undertrykkes. Det finnes derimot sjelden enkle løsninger på hvordan man avveier disse hensynene opp mot hverandre.

Globalisering, migrasjon, og vestlig sekularisering bidrar til å gjøre spørsmål om menneskerettigheter og flerkulturalitet mer relevante enn noen gang tidligere. Borgerkriger og problemer rundt nasjonsbygging kan også forstås og sees i lys av forholdet mellom menneskerettigheter og flerkulturelle utfordringer. Denne relasjonen er også viktig på mikronivå, som for eksempel i skolen i Skandinavia.

Blant spørsmålene som vil bli tatt opp i dette studiet er:

  • Beskytter menneskerettighetene et kulturelt mangfold?
  • Gir menneskerettighetene oss en robust veiledning for vurdering av kulturelle skikker, praksiser og tradisjoner slik at man kan forhindre uakseptable krenkelser av menneskerettighetene i minoritetsgrupper?
  • Kan menneskerettigheter, inkludert minoriteters rettigheter, tilby juridiske, institusjonelle og politiske mekanismer som kan bidra til å dempe konflikter mellom grupper i en flerkulturell sammenheng og mellom minoriteter og majoriteten?

Vi vil også diskutere oppfatningen av menneskerettigheter som en universell norm.

Du vil få undersøke begreper knyttet til menneskelig verdighet og menneskerettigheter slik de blir eller ikke blir uttrykt i politiske, juridiske og etiske perspektiver innen noen utvalgte religioner, sekulære filosofier og ideologier.

Integrasjonspolitikk knyttet til asylsøkere og arbeidsinnvandring er også på pensum. I programmet ser vi på hvilken respekt forskjellige land i verden viser for menneskerettigheten, og vi går i dybden på hvordan både FN og ikke-statlige aktører m.fl. spiller en rolle for etterlevelsen av menneskerettighetene.

Studiet foregår på campus Drammen, hvor du kan ta del i et voksende og engasjerende studentmiljø. Les mer om studentlivet i Drammen:

Livet som student i Drammen er innmari bra. (...) Du blir del av et voksende studentmiljø i en storby som har omtrent alt det unge mennesker er ute etter

Drammen-student Erik André Ruud

Videre studiemuligheter

I dette studiet vil du få erfaring med tverrfaglig forskning, og kan gå videre med et ph.d.-program som passer din masteravhandling.

Slik er studiet

Mastergraden i menneskerettigheter og flerkultur er et toårig fulltids masterprogram bestående av en kombinasjon av emner (75 studiepoeng) og en sterk uavhengig forskningskomponent (45 studiepoeng masteroppgave).

Ved å kombinere tilnærmingene til samfunnsvitenskap, folkerett og humaniora, vil studenten få erfaring med tverrfaglig forskning. Studentene skal få en styrket og mer inngående kunnskap i teoretiske grunnlag for menneskerettigheter og flerkultur, problemstillinger i gjennomføringen av nasjonal politikk, ulike teoretiske tilnærminger til menneskerettigheter og flerkulturell utdanning samt relevante epistemologiske og metodologiske diskusjoner. Master-programmet inkluderer også en obligatorisk modul i forskningsmetodikk med forskningsetikk. Sentrale diskurser om menneskerettigheter, kulturteorier, flerkultur, vitenskapsfilosofi og utdanning er gjennomgående i hele programmet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av menneskerettigheter og flerkulturalitet i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for menneskerettigheter og flerkulturalitet

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!