Vis studentum.no som: Mobil

Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Heltid
Støttet av lånekassen

Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Dette masterstudiet gir deg anledning til å forske på spennende problemstillinger innen kroppsøving, idrett eller friluftsliv. Studiet gir deg et godt grunnlag for stillinger i idretts- og friluftslivsorganisasjoner, og i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Er du adjunkt gir det i tillegg lektorkompetanse.

Hvorfor ta master i kroppsøving, idrett og friluftsliv?

Er du interessert i fysisk aktivitet og hvordan utøvelsen og diskusjonene om temaet preger samfunnet vårt? Vil du å fordype deg i fagfeltet og bidra til å opplyse allmenheten med ny og bedre kunnskap om kroppsøving, idrett og friluftsliv? Da er dette masterprogrammet for deg.

Her vil du få tilegne deg kompetanse i å jobbe selvstendig og kritisk med forskningsproblemer, og kompetanse til å drive egen forskning eller vurdere andres forskningsarbeider.

Hva slags jobb får du?

Ved å ta dette studiet gir du deg selv muligheten til å jobbe hos idretts- og friluftslivsorganisasjoner og i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Eksempler på jobber som tidligere studenter har fått er:

 • Lektor på toppidrettsgymnas
 • Leder av frisklivssentral
 • Idrettsfysiolog og trener
 • Rådgiver i fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Friluftslivsveileder i turistforeningen
 • Foreleser og forsker i utdanningssektoren

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Gjennom det første semesteret får du innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsforskning, i tillegg til innsikt i forskningsstatusen innenfor aktuelle fagområder.

I det andre semesteret velger du to av følgende fordypningsemner:

 • Bevegelse, politikk og media
 • Natur, opplevelse og mening
 • Verdier, læring og ledelse
 • Energiomsetning og kraftutvikling
 • Læring og bevegelsesmiljø i kroppsøvingsfaget

I de to siste semestrene skriver du masteroppgave innenfor et tema du velger selv. 

Det samfunnsvitenskapelige synet på bevegelse har en viktig rolle i studiet. I tillegg fokuserer vi på koblingene mellom de ulike bevegelseskulturene og institusjonene i samfunnet.

Vi tilbyr også fordypninger innen naturvitenskapelige/fysiologiske problemstillinger.

Merk at det er 80% obligatorisk fremmøte på forelesninger og seminarer på både teoretisk og metodisk fordypning, og på fordypningsemnene/seminarene (hele førsteåret).

Undervisningen foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive og inkluderende studentliv. Les mer om hverdagen som student i Bø:

– Gled deg til du skal begynne å studere i Bø. Her skjer det så utrolig mye mer enn hva størrelsen på stedet tilsier

Bø-student Katrine Linnea Ødegård

Videre utdanning

Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning, gir studiet lektorkompetanse. Masterstudiet gir grunnlag for opptak på ph.d. (doktorgrad) i kulturstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

 • Utveksling for kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!