Vis studentum.no som: Mobil

Master i helsesykepleie

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Nettstudier, Porsgrunn
Deltid
Støttet av lånekassen

Master i helsesykepleie

Helsesykepleie er utdanningen for deg som er utdannet sykepleier og ønsker å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier.

Hvorfor velge masterstudiet i helsesykepleie?

Det er et stort behov for helsesykepleiere i kommunene i Norge.

En helsesykepleier med masterkompetanse kjennetegnes ved sin situasjonsbevissthet og sin avanserte observasjons- og vurderingskompetanse. Vi gir deg verktøyene du trenger for å kunne vurdere situasjoner selvstendig, ta faglig begrunnede valg og sette i gang helsefremmende og forebyggende tiltak for barn, unge og deres familie.

Hva slags jobb får du?

Som helsesykepleier vil du i hovedsak jobbe i kommunehelsetjenesten innenfor helsestasjon, skolehelsetjeneste og ungdomshelse. Samt på vaksinasjonskontor og med smittevern.

En master i helsesykepleie kvalifiserer for stillinger som folkehelsekoordinator og andre stillinger som stiller krav til tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet er profesjonsrettet, slik at du skal utvikle kvalifikasjoner som funksjonsdyktig helsesykepleier. Derfor foregår deler av studiet der jobben faktisk gjøres, og masteroppgaven skal knyttes tett opp til relevante problemstillinger for praksisfeltet.

Studiet tilbyr praksisplasser i Buskerud, Telemark og Vestfold og Agder. Studentene blir fordelt etter kommunenes kapasitet med tanke på gode læringsrammer, praksisplasser, studentenes arbeidstilknytning og bosted.

Helsesykepleiere har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar når det gjelder sin kliniske yrkesutøvelse. De har forskrivningsrett arbeider med prevensjonsveiledning, og administrer langtidsvirkende prevensjon, som p-stav og spiral (Larc) etter krav om forsvarlighet.

Vi er kjent for å ha gode praksissteder og vi holder tett kontakt med de ulike kommunene og helsesykepleierene ved praksisstedene. I praksis studiene skal studenten delta i helsestasjon- skole- og ungdomstjeneste.

Dette lærer du på studiet

Vi er ett av få universiteter i Norge som tilbyr en master i helsesykepleie. Studiets innhold er organisert i åtte obligatoriske emner, som til sammen utgjør 120 studiepoeng, og gir tittelen master i helsesykepleie.

Helsesykepleierutdanningen bygger på sykepleiens verdigrunnlag og utdanning, og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. Dette gir blant annet profesjonsfaglig kunnskap innen

  • folkehelse
  • forebyggende og helsefremmende arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå
  • global helse
  • minoritetshelse
  • barn og unges utvikling og helse.

Praksis

10 uker av studiet er praksisstudier. Hvorav en uke er observasjonspraksis i første semester.

Videre utdanningsmuligheter

Avlagt mastergrad som oppfyller karakterkrav kvalifiserer for søknad om opptak til relevante ph.d.-studier, for eksempel en doktorgrad i personorientert helsearbeid her ved USN.

Skaff deg internasjonal erfaring

Alle studenter som tar et gradsprogram ved USN skal ha mulighet til minimum tre måneders utveksling som en del av studieprogrammet. 

Ved denne mastergraden er det ikke ferdig utarbeidet utvekslingspakker.

 

  • Utveksling for helsesykepleie

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!