Master i bærekraftsledelse

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Heltid
Støttet av lånekassen

Master i bærekraftsledelse

Master i bærekraftsledelse er en lederutdanning for deg som ønsker å jobbe med bærekraftig verdiskaping og utvikling i bedrifter og organisasjoner.

Hvorfor studere bærekraftsledelse?

Ledere som skal håndtere problemstillinger omkring økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell bærekraft møter utfordringer som er kompliserte, viktige og spennende.

På stadig flere områder kreves bærekraftige løsninger, og stadig utvikles nye retningslinjer og metoder for økt bærekraft. Det er store utfordringer som må løses, og mange muligheter.

Denne masteren gir deg forskningsbasert kunnskap, praktiske ferdigheter og kompetanse, som gjør at du kan arbeide ansvarlig og reflektert med disse utfordringene.

Master i bærekraftsledelse skal forberede fremtidige ledere og forskere på å takle problemer  og utfordringer knyttet til ledelse, regulering og sertifisering av bærekraftige praksiser. For å oppnå dette, kreves en sterk forbindelse mellom bærekraftig praksis og forskning fra flere felt.

Studieprogrammet gir deg tilgang til avansert interdisiplinær kunnskap, ferdigheter til å tenke kreativt og avgjørende kompetanse for bærekraftsledelse i privat, offentlig og ideell sektor, både lokalt og globalt.

Hva slags jobb får du?

Med master i bærekraftsledelse vil du kunne jobbe i offentlig sektor i lokal og nasjonal administrasjon. Du kan også gå inn i ledelsesstillinger i privat sektor både i Norge og utlandet ,og stillinger med ansvar for prosjektledelse og lederskap i ideell sektor. Det finnes også mange karrieremuligheter i forskning og utvikling.

Masterprogrammet gjør deg også kvalifisert til å ta forskerutdanning i forskjellige fagfelt innen ledelse og bærekraftsstudier, slik som vårt doktorgradsprogram i markedsføringsledelse.

Vi står i en global krise som krever innovative og kreative løsninger, og trenger ledere som har en bred forståelse for situasjonen som vi befinner oss i.

Gudrun Helgadottir, professor og programkoordinator

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bærekraftsledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for bærekraftsledelse

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!