Vis studentum.no som: Mobil

Marinteknisk drift - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Marinteknisk drift - Bachelor

Bachelor i marinteknisk drift - ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Bachelor i marinteknisk drift

Vil du bli maskinist, maskinsjef eller teknisk driftsingeniør? Studiet marinteknisk drift er en inngangsbillett til jobber om bord på alle typer skip, rigger eller drift av tekniske installasjoner og prosessanlegg på land. Lederutdanning er også en del av studiet.

Hvorfor marinteknisk drift?

Studiets oppbygging gir deg en variert og god fagsammensetning. Våre studenter skal være best mulig forberedt på hva som venter etter endt utdanning. Hos oss blir du derfor fortrolig med utstyret du skal bruke i jobb etter studiene. I studietiden vil du trene både i simulator og i et fullt utstyrt maskinrom likt det du finner ombord. Studietilbudet er unikt som sitt eneste i landet, og her får du en profesjonsrettet bachelor i maskinteknisk drift.

Dette lærer du 

Du vil få teoretisk og praktisk innsikt i en rekke forskjellige fagemner som maskinlære, elektronikk, kuldeteknikk, skipskonstruksjon, vedlikehold og sikkerhetsopplæring. Studiet inneholder en stor del praktiske øvelser og oppgaver i våre laboratorier og maskinrom. 

Hovedtyngden av praktiske øvelser foregår i 5., 6. og 7. semester. Det siste semestret inneholder kun verkstedpraksis. Du vil i tillegg ha emner som matematikk, termodynamikk, fysikk og mekanikk, engelsk, økonomi, ledelse og sjørett. Man skal også levere bachelor oppgave i studiets 6. semester.

Du kan ta deler av Bachelor i marinteknisk drift i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Universitetet i Sørøst-Norge har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut. 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning vil du kunne gå om bord på alle typer skip og flyttbare installasjoner som maskinkadett for å få nødvendig fartstid til å løse maritime sertifikater. Etter praksisperioden om bord blir du maskinist med mulighet for maskinsjef etter nødvendig fartstid.

På land vil du bl.a. være aktuell som teknisk inspektør, driftsingeniør og driftssjef, og offshore på rigg som teknisk personale helt opp til teknisk sjef.

Som maskinteknisk driftsingeniør vil du være attraktiv for jobber på landbaserte tekniske anlegg og installasjoner. Utdanningen gir deg en inngangsbillett til et spennende arbeidsmarked hvor arbeidskontrakter kan være mulig allerede før du er ferdig utdannet.

Opptakskrav/Søknad

  • Generell studiekompetanse eller
  • 2-årig teknisk fagskole eller
  • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning 

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Marinteknisk drift - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Marinteknisk drift - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!