Lektorutdanning i norsk

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master
Horten
Heltid
Støttet av lånekassen

Lektorutdanning i norsk

En dyktig norsklærer er en lærer som er kunnskapsrik, engasjert og opptatt av elevene sine. Har du interesse for språk, litteratur, digitale tekster, lesing, skriving og muntlighet, er dette utdanningen for deg. På lektorutdanningen i norsk tilbyr vi engelsk eller historie som undervisningsfag to.

Hvorfor lektorutdanning i norsk?

Vil du å bidra til at elever i skolen får god opplæring i norsk og historie eller engelsk? Har du lyst til å inspirere elevene til å utforske fagene på egen hånd? Har du et genuint ønske om å skape en skolehverdag for elevene som er preget av faglig, sosial og personlig utvikling? Da er lektorutdanning i norsk studiet for deg.

Her får du utviklet en solid profesjonskompetanse knyttet til studieprogrammets fag. Du får erfaring i å benytte varierte læringsaktiviteter. Du lærer hvordan man kommuniserer godt med elever og deres foresatte, og du tilegner deg kunnskaper om hvordan man utvikler et inkluderende og motiverende læringsfellesskap. Du utdannes med andre ord til å bli en pedagogisk og sosialt trygg lektor med stor faglig tyngde.

Hva slags jobb får du?

Etter fullført utdanning blir du kvalifisert for undervisning i fagene norsk og enten engelsk eller historie på 8. – 13. trinn. Lektorutdanningen kan også kvalifisere deg for yrker der dokumentert evne til skriftlig og muntlig formidling og realhistoriske kunnskaper er relevant. Utdanningen vil også kunne kvalifisere for arbeid med oppvekst og utdanning utenom skolen.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på lektorutdanning i norsk

Lektorutdanningen i norsk er et tilbud for deg som ønsker å bli lektor på ungdomstrinnet og på videregående skole, og ønsker å undervise i norsk og engelsk eller historie. Lektorprogrammet er en femårig forskningsbasert profesjonsutdanning. Studiet er et heltidsstudium med et omfang på 300 studiepoeng. Tilbudet er rettet mot læreryrket med fokus på 8.-13. trinn og kvalifiserer deg til stilling som lektor.

Innholdet i studiet omfatter skolefagene norsk og enten engelsk eller historie, profesjonsfagene pedagogikk, norskdidaktikk og enten engelskdidaktikk eller historiedidaktikk. Praksis har en sentral plass i lektorprogrammet og blir gjennomført i lokale praksisskoler, og i samarbeid med lærere i praksisfeltet. Det er 100 dager obligatorisk veiledet praksis.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Som student i Vestfold har du et stort utvalg av studentforeninger du kan bli med i. Det er tross alt viktig å leve et sosialt liv ved siden av den intense studeringen

Vestfold-student Yaren Demir

Videre utdanning

Fullført lektorutdanning kan kvalifisere for opptak til ph.d.-studiet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av lektorutdanning i norsk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for lektorutdanning i norsk

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!