Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Lektorutdanning i historie

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master, 5 år
Horten
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 2021-04-15
Klasserom

Lektorutdanning i historie

Historie er et sentralt fag i skolen i dag. Faget gir kunnskap om fortiden og hvorfor verden er blitt som den er blitt. Med denne faglige fordypningen vil du bli en dyktig og engasjert lektor på 8. til 13. trinn – og utgjøre en forskjell i den norske skolen. På lektorutdanningen i historie tilbyr vi engelsk eller norsk som undervisningsfag to.

Hvorfor velge lektorutdanning i historie?

Skolen har et stort behov for lærere med faglig fordypning på masternivå som kan inspirere elever og gi dem et positivt møte med historiefaget.

Masterstudiet gir deg dyptgående innsikt i historiefaget og økt forståelse for historieforskningens metode og teori. Du utvikler en evne til selvstendig analyse på høyt nivå og får en mer selvstendig holdning til historisk kildemateriale og framstillinger.

Hva slags jobb får du?

En lektorutdanning i historie kvalifiserer deg for undervisning i historie og norsk eller engelsk i grunnskolens 8.-10. trinn og i videregående skole.

Lektorutdanningen kan også kvalifisere for yrker hvor historiefagets forskningsmetoder er relevant, og for arbeid med oppvekst og utdanning utenfor skolen.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

– Jeg valgte lektorutdanning i historie fordi jeg ville bli lærer, og fordi jeg alltid har tenkt at historie er et veldig viktig fag, og det må formidles riktig.

Synne Heibø Edvardsen, Lektor på Greveskogen Videregående Skole i Tønsberg.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet vil du tilbringe 100 dager i praksis på skole fordelt over 20 dager på 8.-10. trinn og 80 dager i videregående skole på trinn 1, 2 og 3. Det er også mulig å gjennomføre et internship innenfor privat, offentlig eller frivillig virksomhet.

  • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 3dje studieår.

Dette lærer du i lektorutdanning i historie

Etter endt lektorutdanning i historie har du en solid faglig kompetanse som gir deg trygghet i lærerrollen. Høy faglig kompetanse skal styrke lærerens forutsetninger for å kunne tilpasse undervisningen etter elevenes behov. En praktisk, virkelighetsnær, variert og utfordrende opplæring og skolehverdag kan motivere elevene til økt innsats og bedre læring. Elevgruppen er mangfoldig, og læreren skal skape et læringsmiljø som respekterer mangfold og ulikhet, og samtidig legger til rette for fellesskap og gjensidig forståelse.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Som student i Vestfold har du et stort utvalg av studentforeninger du kan bli med i. Det er tross alt viktig å leve et sosialt liv ved siden av den intense studeringen

Vestfold-student Yaren Demir

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av lektorutdanning i historie i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Praksis i et annet lands grunn- eller videregående skole i forbindelse med utenlandsopphold, kan godkjennes som en del av de 100 dagene praksis, forutsatt at studenten oppfyller de øvrige krav til praksisopplæringen. Praksis i utlandet må ha minst seks ukers varighet. Lektorstudenter i historie kan søke om å ta praksis i utlandet vårsemesteret 3. studieår.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført lektorutdanning kan kvalifisere for opptak til Ph.d.- program.

Studiefakta, Tittel m.m

300 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!