Vis studentum.no som: Mobil

Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 semester (30 stp)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Drammen
Søknadsfrist: 1. desember

Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning

Videreutdanning i Ledelse, innovasjon og demokrati

Videreutdanning i ledelse, innovasjon og demokrati

Innenfor en rekke samfunnsområder utfordres dagens arbeidsformer og løsninger. Mange utfordringer krever samarbeid mellom sektorer, aktører og forvaltningsnivåer. Helse og omsorg, undervisning, næringsutvikling, kultur og folkehelse og byutvikling er eksempler på felt hvor det både er nødvendig å videreutvikle dagens ordninger og å søke mer innovative grep.

Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for personer i full jobb. Studiet kan inngå som del av en master på deltid.

Hvorfor ledelse, innovasjon og demokrati?

Målet med studiet er å dyktiggjøre deltakerne i å lede innovasjonsprosesser og bidra til å løse samfunnsutfordringer innenfor demokratiske kontekster med et mangfold av interesser og aktører. Samfunnsutfordringer griper i økende grad på tvers av sektorer, aktører og forvaltningsnivåer. Samtidig øker forventningene til at løsninger både er innovative og effektive. Framover vil en sentral styringsutfordring være å utnytte potensialet i demokratiske prosesser og samtidig sikre gode løsninger i samspillet mellom stat, privat sektor og sivilsamfunnet. Åpne, samarbeidsorienterte og demokratisk pregede arbeidsformer representerer samtidig en utfordring for tradisjonelle modeller for ledelse og styring.

Emnet er utviklet i nært samarbeid med Vestregionen (16 kommuner vest for Oslo) og regionens behov for lederkompetanse.

Dette lærer du 

  • Tilnærminger til ledelse i offentlig sektor med vekt på nordiske forhold og «New Public Governance»
  • Hvordan realisere potensialet i åpne og demokratiske innovasjonsprosesser
  • Ulike perspektiver på innovasjon
  • Perspektiver på ledelse og styring med vekt på relevans for samfunnsinnovasjon
  • Metodiske tilnærminger og verktøy
  • Spenningsfeltet mellom ledelse, innovasjon og demokrati

Tematikken vil bli belyst gjennom både klassiske og aktuelle case samt relevant teori og ny forskning. Det vil bli lagt vekt på å bruke case og faglig bidragsytere fra ulike samfunnsområder (helse, undervisning, næringsutvikling, kultur, integrasjon og mangfold, byutvikling mv). De ulike læringsaktiviteter vil også bli integrert med metodeundervisning hvor ulike tilnærminger til metode vil bli gjennomgått.

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

For kontakt eller mer informasjon om Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

180 studiepoeng tilsvarende en bachelorgrad med snitt på C eller tilsvarende, og tre års relevant arbeidserfaring. Lang relevant yrkeserfaring kan i enkelte tilfeller erstatte manglende studiepoeng.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

kr 62.500 (kr 31.250 per semester) + semesteravgift

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!