Vis studentum.no som: Mobil

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
5 semester
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Vår - Drammen

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Høgskolen i Sørøst-Norge

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi – Videreutdanning

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess hvor både verbal- og ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans og bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Dette er kunst- og uttrykksmetoder i terapi

Videreutdanningen, som ligger på masternivå, er utviklet i et samarbeid med Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT). NIKUT ble etablert i 1993 og er en non-profit organisasjon med formål å bidra til utvikling av kunst- og uttrykksterapi i Norge, stimulere til og utvikle samarbeid med tilsvarende institusjoner i de nordiske land, andre europeiske land og USA for å opprettholde høy kvalitet i profesjonsutøvelse og forskning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et solid fag- og forskningsmiljø innen psykisk helsearbeid. Det er etablert et eget senter for forskning innen psykisk helse og rus. Den nye videreutdanningen er utviklet i tett samarbeid med dette fagmiljøet.

Hvorfor kunst- og uttrykksmetoder i terapi?

Studiets målgruppe er personer som ønsker å arbeide ved hjelp av kreative uttrykksformer med mennesker som har psykiske problemer, traumatisk stress, stress, psykosomatiske lidelser og/eller flyktningeproblematikk.

Dette lærer du 

Studiet inneholder følgende emner:

  • Innføring i kunst- og uttrykksterapi – 15 stp.
  • Teoretisk grunnlag i kunst- og uttrykksterapi – 15 stp.
  • Terapeutrollen – 15 stp.
  • Praksis – 15 stp.
  • Integrering etter kriser og traumer – 15 stp.

Slik er studiet

Videreutdanningen i Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er organisert som et deltidsstudium bestående av 5 semestre med totalt 75 studiepoeng. Emnene er samlingsbasert med samlinger fra 3 - 7 dager. Praksisemnet stiller krav om gjennomføring av et visst antall timer med veiledning på praksis, gruppeveiledning og metodespesifikk trening med coach.

Studie- og vurderingsform

Videreutdanningen vektlegger studentaktive metoder og en ressursorientert tilnærming der egenaktivitet og samhandling stimuleres. Det veksles mellom individuelle arbeider og gruppearbeider, der en på ulik måte utfordrer den enkelte students verdier, holdninger, følelser, kunnskaper, intellekt, kreativitet og samspill. Dette omfatter metoder som ressursforelesninger, gruppearbeid, seminarer, veiledning og skriftlige arbeider.

Studiet er basert på stor grad av egenaktivitet. Krav til egenaktivitet mellom samlingene er definert i de spesifikke emnebeskrivelsene.

I alle emner dokumenterer studenten egen læreprosess gjennom å utarbeide en mappe som må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i det enkelte emne.

Eksamensformen i de ulike emnene varierer.

For kontakt eller mer informasjon om Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Det kreves minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag og søkeren må ha minst ett års relevant arbeidserfaring. Personer med annen relevant utdanning på universitets- og høgskolenivå kan også søke. Det kreves da i tillegg realkompetanse med erfaring fra profesjonelt arbeid med mennesker. Profesjonelt arbeid med mennesker kan være arbeid innen helse, sosialomsorg, undervisning, personalarbeid, ledelse, kundebehandling, rådgiving og lignende.

Det stilles videre krav til alle søkere at de har godkjent deltagelse i et 30 timers introduksjonskurs i kunst- og uttrykksterapi som arrangeres av NIKUT.

Studenten bør i utdanningsperioden være i et arbeidsforhold som gir grunnlag for utøvende fagpraksis. Dette vil si at de bør ha mulighet til å utprøve teoretisk / metodisk ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- og videreutdanning (75 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kunst- og uttrykksmetoder i terapi - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!