Videre- og etterutdanning

Kunst og håndverk 1, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge, i Porsgrunn (+1 studiesteder)
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kunst og håndverk 1, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Dette lærer du

Studiet er delt i to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Emne 1 i høstsemesteret vil vektlegge håndverk og praktisk skapende arbeid i ulike materialer og teknikker, redskaper og estetiske virkemidler knyttet til todimensjonale uttrykk. 

Emne 2 i vårsemesteret vil vektlegge innføring i verkstedarbeid og håndverk knyttet til tre, tekstil og leire knyttet til tredimensjonale uttrykk. 

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg erfaring med varierte arbeidsformer og verktøy i kunst og håndverk, deriblant utforskende undervisning og bruk av digitale verktøy.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights