Vis studentum.no som: Mobil

Kunnskapsledelse (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Kunnskapsledelse (masteremne)

Kunnskap er en av våre viktigste ressurser. I dette deltidsstudiet lærer vi deg hvordan du som leder skal utvikle kunnskap som ressurs til lærende organisasjoner.

Hvorfor studere kunnskapsledelse?

Kunnskapsledelse har gjennom de siste tiår blitt viet stadig mer oppmerksomhet. Med en økende erkjennelse av "kunnskap som den viktigste ressurs", blir det desto viktigere å vite hvordan disse ressursene på beste måte kan brukes og utvikles til lærende organisasjoner.

Studiet passer for ledere og medarbeidere både i privat, offentlig og frivillig sektor.
 

Dette lærer du

Sentralt innen kunnskapsledelse står forståelsen av organisasjoner og den rollen kunnskap og læring spiller for innovasjon og utvikling i virksomheter. Det er helt nødvendig for ledere og mellomledere å tilrettelegge for læring og kunnskapsutvikling i sine organisasjoner. En økt forståelse for kunnskap, kunnskapsintensive organisasjoner og kunnskapsarbeidere og de implikasjoner dette har for ledelse, er hovedmålsettingen med emnet.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

  • Lenke til emneplan

Interessert i en mastergrad?

 

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!