Vis studentum.no som: Mobil

Kreftsykepleie - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
3 semestre
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Vår - Horten
Ja

Kreftsykepleie - Videreutdanning

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie er et 60 poengs studium. Det gjennomføres som et deltidsstudium over tre semestre og bygger på Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2005.

Studiet er inndelt i fire hoveddeler som bygger på teoretiske og kliniske studier. Fullført videreutdanning gir kandidaten handlingskompetanse innen kreftsykepleie.

Hvorfor videreutdanning i kreftsykepleie?

Videreutdanning i kreftsykepleie kvalifiserer for utøvelse av avansert sykepleie til kreftpasienter i alle aldre. Studiet har fokus på forebygging, behandling, rehabilitering og palliasjon innen kreftomsorg. Formålet med studiet er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve kreftsykepleie til pasienter innenfor og utenfor institusjon, samt å bistå deres pårørende.

Studiet skal legge grunnlag for å forstå hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende slik at man som ferdig utdannet kreftsykepleier kan delta aktivt i arbeidet med forebygging og behandling av kreft og lindre plagsomme symptomer. Videre deltar kreftsykepleiere aktivt i rehabiliteringen, slik at pasient og pårørende kan ha best mulig livskvalitet under og etter behandling. Kreftsykepleieren skal også ta ansvar for å imøtekomme døendes behov og være til støtte for pasient og pårørende i livets sluttfase.

Yrkesmuligheter

Kreftsykepleiere arbeider i spesialavdelinger for onkologi i sykehus, ved sengeavdelinger og poliklinikker for kreftbehandling, i kommunehelsetjenesten og ved lindrende/palliative enheter. Kreftsykepleiere arbeider også i organisasjoner som Kreftforeningen.

Ifølge Samhandlingsreformen er det ønske om å øke kommunenes rolle i behandling av pasienter med nyoppdaget kreftsykdom, pasienter som lever med kreftsykdom, pasienter med senskader etter kreftbehandling og rehabilitering av pasienter som er ferdigbehandlet for kreft. Kreftsykepleiere vil derfor også være etterspurt i kommunehelsetjenesten.

For kontakt eller mer informasjon om Kreftsykepleie - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Denne videreutdanningen bygger på bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. I tillegg kreves norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant arbeidserfaring som sykepleier i 100 prosent stilling. Med relevant praksis menes praksis fra kirurgiske og medisinske sengeposter, poliklinikker, palliative/lindrende enheter, hjemmesykepleie og lignende.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / etterutdanning (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kreftsykepleie - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kreftsykepleie - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!