Videre- og etterutdanning

Jus i offentlig sektor

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Jus i offentlig sektor

Hvorfor studere jus i offentlig sektor?

Studiet skal gi en grunnleggende forståelse for forvaltningsrett og generelle saksbehandlingsprinsipper. Deltakerne skal få en forståelse for hvordan reglene i de ulike juridiske disipliner emnet består av, kan brukes i praksis. Studiet passer for ansatte i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

Dette lærer du 

Studiet er delt inn i følgende temaer innenfor rammen av 15 studiepoeng:

Innføring i forvaltningsrett

Innføring i arbeidsrett (arbeidsmiljøloven)

Innføring i opplæringsloven

Innføring i personopplysningsloven

Innføring i lov om offentlige anskaffelser

Juridisk metode

Undervisningen og øvelsene i studiet vil konsentreres rundt disse punktene og utdypes nærmere i emneplanen. Studiet er laget for administrativt og merkantilt ansatte, primært i kommunal og fylkeskommunal sektor, men er også aktuelt innen privat sektor.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights