Vis studentum.no som: Mobil

Innsikt og analyse (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Innsikt og analyse (masteremne)

Den store utfordringen for mange virksomheter er å vite hvordan man skaper, utvikler og implementerer gode innovasjoner eller endringer. Kan du samle inn informasjon og analysere og tolke denne, danner dette et godt grunnlag for ulike innovasjons- og endringsprosesser.

Hvorfor studere innsikt og analyse?

Den store utfordringen for mange virksomheter er å vite hvordan man skaper, utvikler og implementerer gode innovasjoner eller endringer. Innsikt – å bli kjent med egne ansatte, konkurrenter, kunder eller brukere er ofte det beste stedet å starte. Det handler om å ha innsikt i hva de ansatte, kundene eller brukerne dine faktisk er ute etter. I tillegg er det viktig å være dyktige på måling og analyse av arbeidet. Dersom dette er på plass danner dette et godt grunnlag for ulike innovasjons- og endringsprosesser. Dette emnet har fokus på å gjøre studentene i stand til å løse slike utfordringer ved at de lærer å same inn informasjon og analysere og tolke denne.

Emnet er obligatorisk i Executive Master of Management.

Dette lærer du

Innsikt og analyse gir innføring i hvordan hente inn og ta i bruk ulike typer av informasjon og data for innsiktsfulle analyser av ulike typer virksomheters og organisasjoners situasjon, resultat og behov for tiltak. Emnet tar også for seg hvordan ulike typer av informasjon og data kan ses i sammenheng og betydningen av å kritisk vurdere analysers verdi for egen virksomhet.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

  • Lenke til emneplan

Interessert i en mastergrad?

 

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!