Vis studentum.no som: Mobil

Hygiene og smittevern - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
3 semester
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Kontakt USN - Nettstudier
Kontakt lånekassen

Hygiene og smittevern - Videreutdanning

hygiene og smittevern studenter

Hygiene og smittevern

Videreutdanning innen hygiene og smittevern gir deg økt kunnskap om mikrobiologiske og miljømessige faktorer som bidrar til forekomst, utbredelse, overføring og kontroll av helsetjenesterelaterte infeksjoner.

Hvorfor videreutdanning innen hygiene og smittevern?

Videreutdanning innen hygiene og smittevern gir deg økt kunnskap om mikrobiologiske og miljømessige faktorer som bidrar til forekomst, utbredelse, overføring og kontroll av helsetjenesterelaterte infeksjoner. Du vil tilegne deg relevant kompetanse som kreves for å sikre effektiv infeksjonsforebygging og kontroll, og for å sikre pasient- og samfunnssikkerhet i forbindelse med hygiene og smittevern.

Dette lærer du på videreutdanningen

 • Mikrobiologiske og miljømessige faktorer som bidrar til forekomst, utbredelse, overføring og kontroll av helsetjenesterelaterte- og smittsomme sykdommer

 • Ulike infeksjonssykdommer

 • Effektiv infeksjonsforebygging og kontroll

 • Smittevern for å styrke pasientsikkerheten

 • Bærekraftig bruk av antimikrobielle legemidler

 • Å bidra til kritisk vurdering og videreutvikling av egen praksis

 • Å bidra til en helsetjeneste av høy faglig kvalitet

 • Arbeid i tverrfaglige team med respekt for andre faggruppers kompetanse

 • Hvordan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister, øvrige ansatte og til allmennheten

Studentene kan levere oppgavene sine på engelsk, norsk, dansk, svensk eller tysk forutsatt at det er et minimum antall deltakere i hver språkgruppe.

Hva slags jobb får du?

Utdanningen er designet for sykepleiere, leger, sterilforsyningsansvarlige og annet helsepersonell som har en infeksjonskontroll-rolle på sin arbeidsplass, men er også åpent for alle med interesse for fagområdet. Studiet tilbys som en nettbasert utdanning og gir dermed fleksibilitet til å studere parallelt med jobb. Etter endt utdanning vil aktuelle arbeidssteder være både i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt i offentlige etater, private firmaer og i industrien.

Slik er studiet

Studietilbudet er i hovedsak såkalt "asynkront" som vil si at deler av studieaktivitetene er uavhengig av tid og sted. Videreutdanningsstudiet i «Hygiene og smittevern» på 45 studiepoeng på masternivå er basert på engelskspråklig pensumlitteratur, undervisning på engelsk over 1,5 år. Studentinnleveringer kan skje på engelsk, skandinavisk eller tysk.

Alle emner vil ha obligatoriske arbeidskrav som må gjøres underveis, f.eks. refleksjonsoppgaver. I en del oppgavene må studenten relatere temaet til sin egen praksis eller ved selv å velge eksempler.

Det er et krav at studentene vurderer medstudenters arbeider underveis.

Hvert emne er utformet i henhold til prinsippene om effektiv læring, gjennom historiefortelling, diskusjon, synlig læring og bruk av fellesskapsstøtte.

Lære gjennom historiefortelling

I stedet for å kringkaste lange klasseromsforelesninger, presenteres ideer og konsepter via videoer og artikler av høy kvalitet. Studenter kan da diskutere hva dem har lært, teste ny kunnskap med quizoppgaver (flervalgstest) underveis som gir nyttige svar og muligheten til å prøve igjen hvis et svar er feil. Hvert kurs forteller en historie, trinnvis, med utfordringer og nyttige tips underveis, for å teste og bygge opp forståelsen.

Studentene kan levere oppgavene sine på engelsk, norsk, dansk, svensk eller tysk forutsatt at det er et minimum antall deltakere i hver språkgruppe.

For kontakt eller mer informasjon om Hygiene og smittevern - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Hygiene og smittevern - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Hygiene og smittevern - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Du kan kanskje også være interessert i: