Vis studentum.no som: Mobil

Human Resource Management (HRM) - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
1 semester (15 stp)
Videre- og etterutdanning
Høst
Drammen, Horten, Porsgrunn, Ringerike

Human Resource Management (HRM) - Videreutdanning

Human Resource Management (HRM) - Høgskolen i Sørøst-Norge

Human Resource Management (HRM) – Ledelse av menneskelige ressurser

HRM-begrepet er i ferd med å erstatte begreper som personalledelse og personaladministrasjon. Med denne ordbruken signaliserer man en mer strategisk orientering av arbeidsressursene.

Studiet er samlingsbasert med åtte undervisningsdager, fordelt på fire samlinger á to dager. Studiet avsluttes med en tredagers hjemmeeksamen.

Hva er Human Resource Management

Human Resource Management (HRM) har siden 80-tallet fått bred forskningsmessig presentasjon. Stadig oftere erstatter begrepet «personalledelse» og «personaladministrasjon». Når virksomheter tar HRM-begrepet i bruk får man tydeligere forventninger om en strategisk orientering av den menneskelige ressursen. Emnet belyser ulike sider ved denne utviklingen og setter det inn i et historisk perspektiv. HRM omfatter planlegging, anskaffelse, utvikling og ”avvikling” av menneskelige ressurser i en organisasjon. Innholdet i studiet gjenspeiler temaer relatert til dette.

Hvorfor studere Human Resource Management?

Ledelse- og HR-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative og strategiske personalansvar. Studiet er like relevant for begge målgrupper.

Dette lærer du 

På Universitetet i Sørøst-Norge vil du få en bred forståelse for problemstillinger og verktøy knyttet til planlegging, anskaffelseutvikling og avvikling av menneskelig ressurser i organisasjonen.

Du får se på hvordan man:

  • anvender ulike seleksjonsmetoder i ansettelser
  • kan analysere hensiktsmessige HRM-aktiviteter i ulike kontekster
  • gjennomfører  arbeidsmiljøkartlegginger
  • kan anvende faglig kunnskap relevant for strategisk analyse
  • kan gjennomføre omstillingsprosesser i henhold til egen rolle

Etter endt studie skal man kunne reflektere over hvordan HRM-relaterte spørsmål kommer til uttrykk i arbeids- og samfunnsliv og være i stand til å planlegge og gjennomføre innovative HRM-prosesser.

For kontakt eller mer informasjon om Human Resource Management (HRM) - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse og minst to års arbeidserfaring. Realkompetanse kan vurderes.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (15 studiepoeng)

Kostnader

Kr 20.300 + semesteravgift

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Human Resource Management (HRM) - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Human Resource Management (HRM) - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!