Vis studentum.no som: Mobil

Hjerneslag – tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 semester (30 stp)
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Drammen

Hjerneslag – tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling - Videreutdanning

Videreutdanning i hjerneslag - Høgskolen i Sørøst-Norge

Videreutdanning i hjerneslag – tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling

Rundt 15 000 nordmenn rammes årlig av hjerneslag. 75 % av de som rammes er over 70 år, men det er en tendens til at også yngre personer rammes av hjerneslag. Det regnes med 50 % økning av hjerneslag innen 2030.

Hensikten med dette studiet er å styrke det enkelte helsepersonells samt de ulike helseprofesjonenes kompetanse i og motivasjon for å arbeide med mennesker rammet av hjerneslag i alle faser av sykdommen.

Studiet gir kompetanse til å arbeide kunnskapsbasert innen tverrprofesjonell slagbehandling, rehabilitering og oppfølging av personer rammet av hjerneslag. Studenter som har gjennomført studiet har tilegnet seg spesialisert kompetanse som innebærer at de, i tillegg til å kunne yte profesjonell helsehjelp til personer som rammes av hjerneslag, vil kunne bidra til kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis i klinikken innenfor fagfeltet.     

Dette lærer du 

Studiet er et tilbud til helsepersonell med ulik faglig bakgrunn. Pasienterfaringer med å ha hjerneslag er en viktig kunnskapskilde som vil bli trukket fram i studiet. Videre vil tverrprofesjonelle samarbeidsformer bli vektlagt. Samhandling og organisering av rehabiliteringstilbud for slagrammede vil være viktige perspektiver. Det samme gjelder dilemmaer som helsearbeiderne opplever i klinisk praksis.

Emner i studiet

Å rammes av hjerneslag, sykdom, erfaring og tverrprofesjonell samhandling.

 • Kunnskapsbasert praksis, litteratursøk og kildekritikk
 • Hjerneslagets fysiologi, kartlegging, diagnostisering, forebyggelse og behandling
 • Prehospital observasjon og akuttbehandling av hjerneslag
 • Pasientopplevelser etter hjerneslag – den slagrammede kroppen – kroppsopplevelser
 • Senfølger etter hjerneslag – fysisk, psykisk, sosialt og emosjonelt
 • Hverdagsliv etter hjerneslag – bedringsprosesser – behandlingsideologi – rehabilitering
 • Helsepedagogikk, læring og mestring
 • Tverrprofesjonell samhandling, profesjoner, roller
 • Personer med hjerneslag og pårørende; brukermedvirkning og involvering
 • Faglige, etiske og juridiske utfordringer i klinisk praksis

Organisering og utvikling av helsetjenester.

 • Nasjonale føringer innen behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med hjerneslag og deres pårørende
 • Rammefaktorer innen helsetjenester, herunder helseøkonomi, dokumentasjon, individuell plan
 • Kvalitetsforbedring i tjenestene til personer med hjerneslag, implementeringsarbeid
 • Pasientforløp, tverretatlig samhandling og koordinering av tjenester
 • NAV, offentlige, private og frivillige tjenester, arbeidsliv, helseteknologi

Samlinger

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Begge semestre består av tre ukesamlinger av henholdsvis fire, tre og tre dager. Et viktig prinsipp for studiets organisering er betydningen av veksling mellom teori og praksisutøvelse for studentenes læringsutbytte. Det legges derfor vekt på å skape arenaer for bevisstgjøring av studentenes nåværende kompetanse, ferdigheter og holdninger på området samt å tilrettelegge læresituasjoner som utfordrer den enkelte og stimulerer til ervervelse av nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

For kontakt eller mer informasjon om Hjerneslag – tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak er tre-årig helsefaglig bachelorutdanning eller tilsvarende høyskole- eller universitetsutdanning. Søkere må dessuten ha minst ett års relevant praksis.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Kr 32 000,- + semesteravgift

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Hjerneslag – tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Hjerneslag – tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!