Vis studentum.no som: Mobil

Helsesykepleie - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 år
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Porsgrunn
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Helsesykepleie - Videreutdanning

Helsesøster - videreutdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Helsesykepleie – videreutdanning

Helsesykepleie er utdanningen for deg som er utdannet sykepleier og ønsker å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier.

Hvorfor helsesYKEPLEIE?

God helse og oppvekstvilkår gir en god start i livet og derfor er utdanningen som helsesykepleier viktig. Som utdannet helsesykepleier får du en ettertraktet kompetanse.

Hva slags jobb får du?

Helsesøstre jobber på helsestasjoner, i helsetjenester i skoler, i opplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern både nasjonalt og internasjonalt. Forebyggende arbeid står sentralt og samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer. Som helsesøster skal du kunne planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende arbeid i kommunehelsetjenesten.

Fra helsesøster til helsesykepleier

Stortinget har nå vedtatt at tittelen "helsesøster" fra nå av skal erstattes med "helsesykepleier". Det var Norsk sykepleieforbund som foreslo at tittelen helsesøster burde erstattes. De har blant annet lagt vekt på at dagens tittel ikke tydelig reflekterer all fagkompetansen til denne yrkesgruppen. Med en slik kjønnsnøytral tittel ønsker man også at man får flere mannlige studenter og ikke minst at tittelen vil gjøre det lettere for gutter oppsøke hjelp når de trenger det. 

Hva slags jobb får du?

Helsesykepleiere jobber på helsestasjoner, i skolehelsetjenester, helsestasjon for ungdom, i opplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern både nasjonalt og internasjonalt. Forebyggende arbeid står sentralt og samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer. Som helsesykepleier skal du kunne planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende arbeid i kommunehelsetjenesten.

Dette lærer du på helsesykepleierutdanningen

Helsesykepleierutdanningen bygger på sykepleiens verdigrunnlag og utdanning, og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Deltidsstudiet er over 2 år og gir 60 studiepoeng. Studiet organiseres med 4-6 samlinger hvert semester à 5 dagers varighet.

Studiet benytter seg av ulike arbeids og læringsformer som ressursforelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid og ulike IKT-løsninger.

Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en viktig del av utdanningen. I første semester gjennomføres en uke med observasjonspraksis og i tredje semester er det ni ukers sammenhengende praksis.

Skaff deg internasjonal erfaring

Det er gode muligheter for å hospitere 1-2 uker i utlandet i løpet av studiet.   Å ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

For kontakt eller mer informasjon om Helsesykepleie - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Treårig bachelorgrad i sykepleie. I tillegg må du ha autorisasjon som sykepleier og minst ett års yrkespraksis som sykepleier etter endt utdanning.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / videreutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. kr. 900,- per semester (til sammen 4 semester). Utgifter i forbindelse til læremateriell og praksisperioden må bekostet av hver enkelt student.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helsesykepleie - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helsesykepleie - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!