Vis studentum.no som: Mobil

Helseledelse - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 semester (30 stp)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Vår - Drammen

Helseledelse - Videreutdanning

Videreutdanning i Helseledelse - Høgskolen i Sørøst-Norge

Videreutdanning i helseledelse

Videreutdanningen i helseledelse skal utvikle dine ferdigheter i etisk lederskap, systematisk kvalitetsarbeid og motiverende ledelse. Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management.

Hva er helseledelse?

Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan stiller høye krav til helsetjenestene generelt og til ledelse spesielt. God kvalitet, trygge tjenester og etisk kompetanseheving står i sentrum. Ledelse fremheves som en avgjørende faktor.

Hvorfor studere helseledelse?

Formålet med denne nye videreutdanningen, er å utvikle dine ferdigheter i etisk lederskap, systematisk kvalitetsarbeid og motiverende ledelse, slik at den enkelte leder blir i stand til å møte de forventninger som i dag stilles til ledelse, god kvalitet og trygge tjenester i helse- og sosialtjenesten.

Videreutdanningen retter seg spesielt mot personer som innehar lederstillinger på ulike nivåer i helse- eller sosialtjenesten.

Dette lærer du 

Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng. Pensum inkluderer litteratur om ledelse, lederroller, motivasjon, makt og organisasjonskultur, samt metoder og verktøy for kvalitetsarbeid, organisasjonsutvikling og etisk kompetanseheving. Blant spørsmålene som vil bli drøftet er:

 • Hva er etisk og verdibasert ledelse, og hvordan utvikle etisk lederskap?
 • Hvordan lede og drive systematisk kvalitetsarbeid i praksis?
 • Hvordan utvikle en positiv og kvalitetsbevisst organisasjonskultur?
 • Hva er lederroller? Hva er min "kongstanke" og hvilken lederrolle vil jeg ta?
 • Hva er våre samhandlingsutfordringer, og hvordan skape kontinuitet i tjenestene?
 • Hvordan involvere og motivere medarbeidere?
 • Hvordan kan Lean-prinsipper for ledelse øke kvaliteten i tjenestene?

Utdanningen er praksisbasert, og omfatter forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, refleksjonsnotater og nettbasert, individuell veiledning i gjennomføring av forbedrings- og utviklingsprosjekter i egen organisasjon. Studiet vil bli avsluttet med en prosjektoppgave.

For kontakt eller mer informasjon om Helseledelse - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak er bachelor fra helse- og sosialfag eller tilsvarende 3-årig høyere utdanning.

Det stilles krav om minst ett års ledererfaring til dette emnet, og tre års arbeidserfaring dersom det skal inngå i Executive Master of Management. Studenten bør være i et arbeidsforhold som gir mulighet til å anvende teoretisk ervervet kunnskap i praksis. Vekslingen mellom teori og praksis er en del av utdanningens metode for å oppnå optimalt læringsutbytte.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Kr 45.000 + semesteravgift

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helseledelse - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helseledelse - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!