Vis studentum.no som: Mobil

Helseledelse: Tillitsbasert lederskap og kvalitetsforbedring

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Helseledelse: Tillitsbasert lederskap og kvalitetsforbedring

Videreutdanningen i helseledelse skal utvikle dine ferdigheter i tillitsledelse og motiverende arbeid med kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene.

Hva er helseledelse?

Helseledelse er å skape pasientens helsetjeneste. Dette er en overordnet politisk prioritering. Målet for er å fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten for å skape best mulig kvalitet for den enkelte pasient.

Hvorfor tillitsledelse og kvalitetsforbedring?

Ledelse, tillit og etikk fremheves som avgjørende for tjenestekvalitet. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring legger føringer for arbeidet. Utdanningen gjør deg tryggere i lederrollen og bedre i stand til å møte de forventninger som i dag stilles til motiverende ledelse, god kvalitet og trygge tjenester.

Videreutdanningen retter seg spesielt mot personer som innehar stilling som mellomleder på ulike nivåer i helse- eller sosialtjenesten.

Dette lærer du hos oss

Studiet består av et emne på 30 studiepoeng. Pensum inkluderer litteratur om ledelse og tillit, kvalitet, etikk, endring, motivasjon, makt og organisasjonskultur, samt metoder og verktøy for kvalitetsarbeid, tjenesteutvikling og etisk refleksjon på arbeidsplassen. Blant spørsmålene som vil bli drøftet er:

  • Hva er tillitsledelse, og hvordan utvikle tillitsbasert lederskap?
  • Hvordan lede og drive systematisk kvalitetsarbeid i praksis?
  • Hvordan utvikle en motiverende og etisk reflektert organisasjonskultur?
  • Hva er min «kongstanke» som leder, og hvilken lederrolle vil jeg ta?
  • Hva er våre samhandlingsutfordringer, og hvordan skape kontinuitet i tjenestene?
  • Hvordan lede endringsprosesser og implementering av helseteknologi?

Utdanningen er praksisbasert, og omfatter forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, refleksjonsnotater og nettbasert, individuell veiledning i gjennomføring av et selvvalgt, mindre kvalitetsprosjekt i egen organisasjon. Studiet avsluttes med en prosjektoppgave. Videreutdanningen kan inngå som studieemne i masterprogrammet «Executive Master of Management» ved USN. 

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!