Vis studentum.no som: Mobil

Helsefremmende arbeid - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
4 år (120 stp)
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Horten
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Helsefremmende arbeid - Master

Master i helsefremmende arbeid - Høgskolen i Sørøst-Norge

Master i helsefremmende arbeid

Hvordan kan vi styrke kontrollen over forhold som direkte eller indirekte påvirker helse? Studiet legger særlig vekt på arbeid i og mellom «settinger», som eksempelvis arbeidsliv, skoler eller lokalsamfunn.

Hvorfor ta master i helsefremmende arbeid?

Helsefremmende arbeid betyr at man målrettet søker å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker helse. En særlig relevant tilnærming er å fokusere på mulighetene for helsefremmende arbeid innen og mellom sosialt eller geografisk avgrensede områder, også kalt settinger. Det fremste kjennetegn ved settinger er at de oppstår der hvor mennesker samhandler over tid, eksempelvis i offentlig tjenesteyting, på arbeidsplasser og i nærmiljø. Helsefremmende arbeid er et tverrfaglig fagfelt hvor samarbeid på tvers av fag, sektorer og enheter vektlegges.

Dette lærer du på master i helsefremmende arbeid

Mastergradsstudiet skal kvalifisere til faglig og etisk kompetent helsefremmende arbeid, med hovedvekt på arbeid i og mellom settinger. Kvalifikasjoner omfatter kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om helse og helsefremmende arbeid relatert til samfunnsmessige, strukturelle, økonomiske, kulturelle og politiske perspektivers betydning for helse.

Studiet kvalifiserer deg til å møte stadig økte krav om kompetanse innenfor folkehelsearbeid i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor, men gir også kvalifikasjoner som er aktuelle i det generelle arbeidsmarkedet og i frivillig sektor.

Masterstudiet i helsefremmende arbeid tar sikte på å gjøre deg i stand til å sette tidligere profesjons- og arbeidslivserfaringer inn i en større sammenheng og til å fremme helse i ulike settinger.

Yrkesmuligheter

Med master i helsefremmende arbeid har du mange karrieremuligheter:

 • Ledende stillinger innen første- og andrelinjetjenester
 • Personalledelse
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Folkehelsekoordinator og folkehelserådgiver
 • Prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Rådgivende stillinger
 • Ledende stillinger innenfor pasientorganisasjoner
 • Arbeid i grunnskole, videregående skole, høyere utdanning og forskning
 • Utrednings- og evalueringsarbeid
 • Internasjonalt helsearbeid
For kontakt eller mer informasjon om Helsefremmende arbeid - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For opptak kreves ett av følgende utdanningsløp fullført:

 • bachelorgrad
 • cand.mag
 • annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
 • utdanning som er godkjent som jenvgod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helsefremmende arbeid - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helsefremmende arbeid - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!