Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (lektorkompetanse)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Kortere studier
Drammen, Horten, Nettstudier, Notodden, Porsgrunn
Heltid
Støttet av lånekassen

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (lektorkompetanse)

Vil du jobbe med ungdom? Som grunnskolelærer får du undervise i fag du selv er interessert i. I studiet får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

Hvorfor lærer på ungdomstrinnet?
Å være lærer er spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du får en meningsfull jobb med mulighet til å påvirke og gjøre en forskjell.

Du kan være med å hjelpe ungdom til å oppdage egne evner og talenter. Du engasjerer deg i hver enkelt elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.

Utdanningen er en sikker vei til en sikker jobb. Startlønnen er god, du kan variere dagene som du vil og blir utfordret hver dag.

Hos oss får du en attraktiv og mangfoldig lærerutdanning tilpasset samfunnets behov. Gjennom studiet opparbeider du deg dessuten lederkompetanse.

Dette lærer du
Foruten inngående kunnskap om selve fagene du skal undervise i, får du viktig kompetanse om hvordan lære stoffet bort. Ingen elever lærer på samme måte, og du får innsikt i pedagogiske metoder eller måter å legge til rette for undervisning.

Lærerrollen er sammensatt. Gjennom studiet lærer du å organisere og lede læringsprosesser. I tillegg lærer du hvordan utvikle gode relasjoner til elever og foresatte.

Du har tett og kontinuerlig kontakt med praksisfeltet gjennom hele utdanningen din. Utdanningen gir deg mulighet til å bruke varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder. Du får verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Utdanningen fokuserer på begynneropplæring i alle fag og er lagt opp med undervisning på universitetet og praksisopplæring i skolen. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan en lærer kan tilrettelegge for læring i forskjellige fag.

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap tar du ved campusen din. I tillegg kan du velge fag du brenner for ved en annen campus eller på nett og dermed skreddersy utdanningen din.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!