Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Vestfold

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
Drammen
Master, 5 år
Oppstart: Høst - Drammen
Søknadsfrist: 2021-04-15
Ja

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Vestfold

Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. I studiene får du tidlig praksis i klasserommet og veiledning av erfarne lærere. Utdanningen gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

Få siste nytt om lærerutdanningene våre

Hvorfor bli lærer på barnetrinnet?

Å være lærer er både spennende og givende, og du vil bli en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du vil engasjere deg i hver enkelt elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.

Lærerrollen er sammensatt. Gjennom studiet lærer du å organisere og lede læringsprosesser. I tillegg lærer du hvordan man utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.

Dette lærer du på grunnskolelærerutdanning

Utdanningen gir deg mulighet til å bruke varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder som kan bidra til å utvikle skolen som pedagogisk virksomhet. Dette gir deg verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Utdanningen har fokus på begynneropplæring i alle fag og foregår på to arenaer: Undervisning på universitetet og praksisopplæring i skolen. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan en lærer kan tilrettelegge for læring i forskjellige fag.

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap må du ta ved din campus. I tillegg kan du velge fag på et annet campus eller på nett, slik at du kan få den fagkombinasjonen du ønsker.

 

Hva slags jobb får du?

Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 1 til trinn 7 i grunnskolen. Norge trenger mange flere lærere, og som ferdigutdannet lkærer vil du ha et trygt arbeidsmarked i vente.

Lurer du på noe om lærerlønn?

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Hos oss er teori og praksis tett sammenkoblet gjennom studieløpet. Første praksisperiode har du allerede i første semester. 

Vi legger stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og til sammen er du som student ute i praksis i mer enn ett semester. Du vil selvsagt få god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre lærerutdanningsskoler.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning trinn 1 til 7 i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere kunne søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til to av universitetets doktorgradsutdanninger; pedagogiske ressurser og læreprosesser og kulturstudier.

Les også

Matematikk 1P/2P/1P-Y/2P-Y for kommende lærere

Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet 4 i matematikk. Kurset vil være nettbasert og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet.
For kontakt eller mer informasjon om Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Vestfold, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

300 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Vestfold.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 – Vestfold:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!