Grunnleggende lese- og skrive- og matematikkopplæring 1-4 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Notodden, Porsgrunn
Deltid
Støttet av lånekassen

Grunnleggende lese- og skrive- og matematikkopplæring 1-4 (Kompetanse for kvalitet)

Dette studiet er et videreutdanningstilbud over 2 år til førskole-/barnehagelærere som er ansatt i skolen. Tilbudet gir 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk og kvalifiserer til å undervise i disse fagene på 1. til 4. trinn.

Dette lærer du

Studiet er didaktisk rettet, der hver modul innehar lik fordeling av studiepoeng mellom norsk og matematikk. 

Kjerneelementene i norsk og matematikk blir ivaretatt gjennom modulenes hovedelementer. Videreutdanningen vil i tillegg vektlegge lek og estetiske læreprosesser knyttet til begynneropplæringen, hvor opplevelsesdimensjonen vil spille en særlig rolle, og hvor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling vil bli tillagt vekt. 

De fire emnene på dette tilbudet er

Modul I: Skolestarteren
Denne modulen vil i hovedsak fokusere på eleven som skolestarter, og overgang barnehage - skole. Sentrale tematikker i emnet vil være det muntlige språkets betydning for skriftspråksutviklingen og matematisk forståelse, den første begynneropplæringen i lesing, skriving og regning, estetiske læreprosesser, lek, demokrati og medborgerskap. Viktige momenter vil være skjønnlitteratur, særlig lyrikk og bildebøker, tallbegrep og algebraisk tenkning.

keyboard_backspace Emneplan 1 

Modul II: Muntlighet, skriftlighet og regning
Modul II vil fokusere på muntlighet, skriftlighet og regning i begynneropplæringen. Sentrale temaer vil være didaktiske tilnærminger til lese-, skrive- og regneopplæring, flerspråklighet og ulike typer samtaler og aktiviteter. Viktige momenter er skjønnlitteratur, muntlige fortellinger, elevers tekstskaping, lese- og regneforståelse, måling og geometri, samt lærerens rolle i å lede samtaler og aktiviteter. 

keyboard_backspace Emneplan 2 

Modul III: Digitale og multimodale arbeidsformer
Denne modulen skal legge til rette for økt profesjonsfaglig digital kompetanse i norsk og matematikk, og vil i hovedsak omhandle digitale og multimodale perspektiver på begynneropplæringen. Sentrale tema i emnet er vurdering og bruk av læremidler og læringsressurser. Innenfor norskfaget vil det være fokus på arbeid med multimodale tekster i ulike sjangrer, heriblant arbeid med digitale bildebøker og andre medietekster. Sentrale temaer i matematikk er algoritmisk tenkning, programmering, kombinatorikk og statistikk.

keyboard_backspace Emneplan 3 

Modul IV: Vurdering, kartlegging og tilpasset opplæring
I modul IV vil hovedfokuset være på vurdering og kartlegging, samt tilrettelegging i begynneropplæringen. Sentrale tematikker vil være lese-, skrive- og matematikkvansker, samt utvikling av fagspråk. Andre viktige momenter vil være sakprosa, elevers funksjonstenkning, samarbeid og tverrfaglige tema og prosjekt. 

keyboard_backspace Emneplan 4 

Søknad og opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Studiet tilbys gjennom Udir sin satsing på videreutdanning for lærere. Interesserte må først søke om studieplass via arbeidsgiver og Udir. Søkeknappen på denne nettsiden tar deg til Udir og søkeportalen der Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som har fått innvilget studieplass via Udir, blir kontaktet direkte av USN i april/mai med informasjon om videre søknadsprosess ved universitetet.

Dersom vi har ledige plasser åpnes det for søking til disse 1. juni. Opptak foretas fortløpende i august til studiet er fulltegnet. Søkere som tas opp til ledige plasser vil ikke få vikar-/stipendordning fra Udir. 

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

  • Generelle spørsmål om strategien kan rettes til Udir. 
  • Andre studietilbud innenfor strategien.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!