Videre- og etterutdanning

Grunnleggende lese- og skrive- og matematikkopplæring 1-4 (Kompetanse for kvalitet)

Universitetet i Sørøst-Norge, i Notodden (+2 locations)
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Grunnleggende lese- og skrive- og matematikkopplæring 1-4 (Kompetanse for kvalitet)

Dette lærer du

Studiet er didaktisk rettet, der hver modul innehar lik fordeling av studiepoeng mellom norsk og matematikk. 

Kjerneelementene i norsk og matematikk blir ivaretatt gjennom modulenes hovedelementer. Videreutdanningen vil i tillegg vektlegge lek og estetiske læreprosesser knyttet til begynneropplæringen, hvor opplevelsesdimensjonen vil spille en særlig rolle, og hvor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling vil bli tillagt vekt.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights