Vis studentum.no som: Mobil

God ledelse: fra teori til personlig praksis (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

God ledelse: fra teori til personlig praksis (masteremne)

Hvordan lede mennesker? Dette er en utfordrende, krevende og virkelighetsnær lederutdanning hvor vi vil jobbe med å stimulere til utvikling av din egen praksis som leder.

Hvorfor studere god ledelse?

Dette er en virkelighetsnær lederutdanning som handler om å lede mennesker – i prosjekter, prosesser, organisatoriske enheter eller arbeidsgrupper. Med basis i temaer fra klassisk filosofi til moderne ledelsesforskning vil vi jobbe med å stimulere til utvikling av din praksis som leder.

Dette lærer du

Det overordnede målet er å gi studentene et faglig tilbud som matcher behov, krav og forventninger som de møter i sin hverdag som potensiell ledere. Det er den virkeligheten, de rammebetingelsene og det handlingsrommet de som ledere opplever, som danner konteksten for læringsprosessene i emnet.

Aktuelle temaer:

 • ledelsesfaget generelt, og retninger innen praksisperspektiver på ledelse
 • filosofiske perspektiver på god ledelse
 • anvendelse av kunnskap om ledelse på egen virksomhet og forskjellige situasjoner
 • hvordan analysere og løse problemstillinger relevant for ledelse, samt forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder for å  kunne foreta begrunnende valg
 • teorier, metoder og verktøy som hjelp til å løse ledelsesrelevante oppgaver
 • egen atferd som leder, herunder selvinnsikt og egne utviklingsbehov
 • lederposisjoner og ansvar
 • bevisstgjøring av egen kommunikasjonsstil, herunder retorikk som verktøy for å argumentere
 • å ha et bevisst forhold til at ledelse ofte handler om å takle krevende operative hverdager

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

 • Lenke til emneplan

Interessert i en mastergrad?

 

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!