Vis studentum.no som: Mobil

Geriatrisk vurderingskompetanse - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
1 år (30 stp)
Videre- og etterutdanning
Ja
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Horten, Nettstudier

Geriatrisk vurderingskompetanse - Videreutdanning

Geriatrisk vurderingskompetanse - Høgskolen i Sørøst-Norge

Geriatrisk vurderingskompetanse – videreutdanning for sykepleiere

Dette er et nett- og samlingsbasert studie hvor hovedmålet er å utvikle avansert kompetanse hos sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten i vurdering av helsetjenestebehov hos multisyke eldre

Geriatrisk vurderingskompetanse (GKV) er godkjent som emne i både Master i avansert klinisk sykepleie og i Master i klinisk helsearbeid, studieretning geriatri.

Studentene kan følge undervisningen fra sin PC uavhengig av hvor i landet man bor. Det vil tilbys forelesninger der studentene selv velger om de er tilstede eller om de vil følge utdanningen over nett. I tillegg til forelesninger jobber studentene med studieoppgaver.

Studiets målsetting

Geriatrisk vurderingskompetanse omfatter observasjon, kartlegging og analyse av pasientsituasjoner for å definere behov for helsehjelp, iverksetting og koordinering av nødvendige tiltak basert på en kunnskapsbasert praksis. Den faglige tilnærmingen er å styrke studentens sykepleiefaglige kompetanse som er nødvendig for å samhandle i et tverrfaglig miljø.

Målgruppe

Studiet er tilpasset sykepleiere som arbeider i klinisk virksomhet med eldre som sentral målgruppe. Studiet egner seg for sykepleiere som arbeider i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, for sykepleiere i fagutviklingsstillinger eller som saksbehandlere i kommunens tildelingstjenester av helse- og omsorgstjenester.

Aktuelle temaer i studiet

 • sykepleiernes ansvar og funksjon i helsetjenester til eldre
 • eldres spesielle symptomatologi og respons på behandling
 • multimorbiditet og polyfarmasi
 • systematisk observasjon som vurderingsgrunnlag og kritisk bruk av veiledende og standardiserte skjemaer og instrumenter
 • komplekse pasientsituasjoner når generell aldring, funksjonssvikt, sykdom og behandling samvirker
 • etisk refleksjon og argumentasjon som en del av vurderingsgrunnlaget
 • pasientinteresser, medvirkning
 • behandlingsavklaring
 • dokumentasjon av helsehjelp
 • kunnskapsbasert praksis

Opptakskrav/Søknad

Autorisert sykepleier med minst ett år klinisk praksis.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning på deltid, 30 studiepoeng

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Geriatrisk vurderingskompetanse - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Geriatrisk vurderingskompetanse - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!