Vis studentum.no som: Mobil

Forretningsjus og økonomi - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Ringerike
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Forretningsjus og økonomi - Bachelor

Bachelor i forretningsjust og økonomi - Høgskolen i Sørøst-Norge

Bachelor i forretningsjus og økonomi

Velkommen til et nyutviklet studietilbud! Gjennom bachelor i forretningsjus og økonomi får du unik innsikt i jus som redskap til å styrke beslutningsprosesser i private og offentlige virksomheter, og rettens betydning for verdiskapning i samfunnet.

Utdannelsen er treårig og allsidig. Du følger undervisning med både jus- og økonomistudenter. I tillegg følger du kurs som er spisset mot forretningsjus, og kurs som integrerer juridiske og økonomiske fag.

Hvorfor forretningsjus og økonomi?

Når en virksomhet velger organisasjons- og finansieringsform, produksjonsprofil, ansetter personale, inngår kontrakter, betaler skatt og etablerer virksomhet i utlandet, inngår en rekke juridiske og økonomiske overveielser i beslutningsprosessen. Med bachelor i forretningsjus og økonomi får du grunnlag til å identifisere og løse styrings- og driftsmessige problemstillinger på en helhetlig måte. Dette gjelder både når økonomisk aktivitet koordineres gjennom markeder eller i organisasjoner.

I forhold til tradisjonelle jus-utdanninger, som er mer fokusert på konfliktløsning og domstolsavgjørelser, er bacheloren i forretningsjus og økonomi rettet mot fremoverskuende problemløsning med sikte på å fremme effektivitet, sikre gode avgjørelser og å unngå konflikter.

Bacheloren åpner dører til viktige og interessante analyser og problemstillinger. Den er inspirert av de danske utdannelsene i erhvervsøkonomi og -jura, med sikte på en sømløs overgang til høyeregradsstudier og oppnåelse av graden cand.merc.(jur.).

Dette lærer du på bachelor i forretningsjus og økonomi

Privat- og formuerett samt bedriftsøkonomi og regnskap er grunnlagsfag i studiet. Du lærer også om offentligrettslige rammevilkår for næringsvirksomhet, herunder for finansmarkedene. Du får undervisning i matematikk og statistikk tidlig i studiet. Disse metodefagene åpner for dypere studier av rett og beslutningsprosesser ved bruk av spill- og mikroøkonomisk teori.

Gjennom hele studiet vektlegges betydningen av teamwork og oppgaveløsning. Bacheloroppgaven skal være et gruppearbeid, hvor jus- og økonomifagene integreres.

Studiet gir bred og operativ kunnskap innenfor det forretningsjuridiske området og i økonomi. Det gir også metodisk kompetanse, som gir grunnlag kritisk refleksjon og livslang læring.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Forretningsjus og økonomi - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Forretningsjus og økonomi - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!