Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Foreldreveiledningsprogram - Parenting Young Children (PYC)

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Foreldreveiledningsprogram - Parenting Young Children (PYC)

Dette lærer du hos oss

Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. På grunnkurset gis det innføring i grunnleggende kunnskaper om kognitive utfordringer, språkvansker og generelle lærevansker og hvordan man kan legge til rette for læring for personer med slike vansker. Det gis også en inngående innføring i PYC programmets ulike deler med vekt på samarbeidsrelasjoner, felles mål og utforming av tiltak. PYC bygger på kunnskapen om Empowerment som en arbeidsmåte hvor en søker å utvikle strategier som gjør at foreldrene kan øke egen kompetanse, og få større innflytelse over egen situasjon. Målet er at foreldrene skal oppnå ferdigheter og kunnskap til selv å påvirke sin virkelighet og handle i eget liv til beste for barna. Gjennom grunnkurset lærer du å begynne veiledningen enkelt, konkretisere det abstrakte, be om bekreftelse på forståelse, ha fokus på egen rolle som veileder og vise foreldrene hva de skal gjøre  mer enn å fortelle dem det. 

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights