Foreldreveiledningsprogram - Parenting Young Children (PYC)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Foreldreveiledningsprogram - Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children (PYC) er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn.

Dette lærer du hos oss

Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. På grunnkurset gis det innføring i grunnleggende kunnskaper om kognitive utfordringer, språkvansker og generelle lærevansker og hvordan man kan legge til rette for læring for personer med slike vansker. Det gis også en inngående innføring i PYC programmets ulike deler med vekt på samarbeidsrelasjoner, felles mål og utforming av tiltak. PYC bygger på kunnskapen om Empowerment som en arbeidsmåte hvor en søker å utvikle strategier som gjør at foreldrene kan øke egen kompetanse, og få større innflytelse over egen situasjon. Målet er at foreldrene skal oppnå ferdigheter og kunnskap til selv å påvirke sin virkelighet og handle i eget liv til beste for barna. Gjennom grunnkurset lærer du å begynne veiledningen enkelt, konkretisere det abstrakte, be om bekreftelse på forståelse, ha fokus på egen rolle som veileder og vise foreldrene hva de skal gjøre  mer enn å fortelle dem det. 

Fordi programmet er konkret egner det seg for veiledning til foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker.

I grunnkurset vil det være praktiske øvelser, rollespill og utprøving av undervisningsstrategier.

Grunnkurset følges opp med metodestøtte i utprøvingsperioden på 3-5 mnd.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!