Vis studentum.no som: Mobil

Folkehøgskolepedagogikk - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 semester
Videre- og etterutdanning
Høst
Kontakt lånekassen
Horten, Nettstudier
Startdatoer
Horten
Høst  
Nettstudier
Høst  

Folkehøgskolepedagogikk - Videreutdanning

stabler med bøker

Videreutdanning i folkehøgskolepedagogikk

Jobber du i folkehøgskole og ønsker mer kunnskap om pedagogikk eller mangler formell undervisningskompetanse? Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk? USN tilbyr nå 30 stp pedagogikk, som første del av praktisk-pedagogisk utdanning, PPU.

Samlinger

Studiet er samlings- og nettbasert. Det er til sammen 3 samlinger i løpet av studieåret, av 3-5 dagers varighet. Samlingene er lagt til campus Vestfold.

Slik er studiet

Studiet gir deg nødvendig forståelse for grunnleggende elementer av rammer og pedagogikk innen både folkehøgskolen og andre skoleslag. Det gir en god innføring i pedagogikk og didaktikk som er spesielt for folkehøgskolene, samtidig som det er relevant og kvalifiserende for arbeid i andre skoleslag.

Studiet Folkehøgskolepedagogikk er delt inn i 2 emner, hver på 15 studiepoeng.

Emne 1 - Folkehøgskolens idégrunnlag, pedagogikk, teori og praksis 

Emnet omhandler forhold som vedrører folkehøgskolens idegrunnlag, pedagogikk, sammenheng mellom teori og praksis, forholdet mellom skolenes verdigrunnlag, praksis og formål. Emnet belyser også relevant dannelsesteori, læringsteori med vekt på mestring, sosialpedagogikk, samt folkehøgskolens historie. 

Emnet avsluttes med muntlig eksamen, som vurderes til bestått / ikke bestått.

Emne 2 - Praktisk arbeid i folkehøgskolen og andre skoleslag 

Fokus på utvikling av kunnskap om ulike skoleslag som komplekse organisasjoner i stadig utvikling. Emnet gir et grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert teori. 

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave som strekker seg over 10 dager og vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

Studiet organiseres med egenstudier, samlingsbaserte forelesninger, gruppearbeid, studenttilbakemeldinger på hverandres arbeid, praksis, drøftende samtaler og veiledning individuelt og i gruppe. I løpet av studietiden skal studentene ha 6 uker praksis på egen eller annen folkehøgskole.

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Mellom hver samling arbeider studentene med arbeidskrav, som vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Hva slags jobb kan du få?

Om du fullfører studiet folkehøgskolepedagogikk (30 stp) og resterende emner iPraktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er du kvalifisert for å arbeide som folkehøgskolelærer, samt lærer fra 5. klasse på barnetrinnet til 13. klasse på videregående, hvis du besitter den fagkompetansen som etterspørres på den enkelte skole. For de praktiske og estetiske fagene får du også kompetanse til å undervise i kulturskolen. 

For kontakt eller mer informasjon om Folkehøgskolepedagogikk - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For opptak til full praktisk-pedagogisk utdanning, kreves masterutdanning eller bachelor i en spesifikk fagkrets, i tillegg til karakterkrav. Se utfyllende informasjon i lenken lenger ned.

For opptak kun til emnene i Folkehøgskolepedagogikk (30stp), som det tas opp til her,kreves :

  • Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Tilleggskrav

  • Søkere må ifm praksis levere politiattest av nyere dato. 
  • Søkere må være ansatt i folkehøgskole i studietiden.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende, til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste. Ved oversøking prioriteres søkere som ønsker å fullføre full praktisk-pedagogisk utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (30 studiepoeng).

Kostnader

37 000,-.

Litteratur, studiemateriell, evt. reise og opphold kommer i tillegg.

Semesteravgift kommer i tillegg.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Folkehøgskolepedagogikk - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Folkehøgskolepedagogikk - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!