Faglærer i kroppsøving og idrettsfag – 2. studieår

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Bachelor
Notodden
Heltid
Støttet av lånekassen

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag – 2. studieår

Du som har generell studiekompetanse og oppfyller karakterkravene til faglærerstudiet, og i tillegg har fullført og bestått årsenhet i kroppsøving og idrettsfag eller tilsvarende, kan søke deg direkte til andre året og fullføre de to siste årene i studieløpet.

Studiet er endret

 

Dette studiet er omgjort til en 5-årig masterutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Det er derfor kun opptak til 2. studieår for faglærerutdanningen.

 

Hvorfor ta faglærerutdanning?

Kunne du tenke deg et yrke der du får kombinere en aktiv livstil med det å inspirere unge til å være i fysisk aktivitet? I et samfunn som preges av stillesittende livsstiler, trengs nettopp mennesker som deg som vil bidra til å skape lyst hos unge til å drive med kroppsøving, friluftsliv og idrett.

Å være faglærer i kroppsøving og idrettsfag er derfor mer enn å drive ren undervisning. Det er å lære elever verdien av å utfordre seg selv gjennom kroppslig aktivitet. Det er å få dem til å oppleve gleden ved å utvikle fysiske ferdigheter i gymsalen, i skibakken, på fotballbanen, i skogen eller på andre arenaer.

På dette studiet lærer du å utvikle dine egne ferdigheter og kunnskaper innen ulike former for aktivitet, friluftsliv og idrett. Du lærer hvordan man planlegger friluftslivsturer, hvordan man leder undervisning og hvordan man skaper et inkluderende læringsmiljø som preges av respekt toleranse og omsorg. Under studiene får du prøve deg i alt fra ballspill og basistrening, til ski, svømming, dans, orientering, friidrett og friluftsliv. Her vil du lære å formidle fag på en god måte, slik at du blir en trygg og inspirerende kroppsøvingslærer for alle elever.

Hva slags jobb får du?

Utdanningen kvalifiserer til å undervise som faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole, som lærer på idrettsfaglig studieretning i videregående skole og på folkehøgskole.

Våre tidligere studenter er faglærere på idrettslinjer, ledere for kroppsøvingsseksjonen på sin skole, lærere i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og på folkehøgskole.

– Det er liten tvil om at studiene har gitt meg utallige flere måter å drive undervisning på. Det jeg har tatt med meg fra studiene på USN er at det er mulig å arbeide tverrfaglig for å øke læringsutbytte og motivasjonen hos ungene, sier Jørgen Buer.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Det er i det direkte møte med elever i skolen du får de aller rikeste erfaringene med det å være lærer i kroppsøving og idrettsfag. Du kan derfor se frem til flere lærerike praksisperioder i skolen.

I 1. studieår er det 2 uker praksis i barnetrinnet. I 2. studieår er det 7 uker, fortrinnsvis i ungdomstrinnet. I det 3. studieåret er det 4 uker praksis i videregående skole pluss en ukes praksis med Ridderuka på Beitostølen for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

I tillegg til skolepraksisen vil du oppdage at faglærerutdanningen gjennom samarbeid med lokale skoler og foreninger har en nær og praktisk tilknytning til arbeidslivet. 

Dette lærer du

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil gi deg en sterk lærerkompetansene og gjøre deg ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Du utvikler egenferdigheter og forståelser i et bredt utvalg av idretter, alternative bevegelseskulturer, lek, dans og friluftsliv. Du utvikler ferdigheter og forståelse som lærer. Du lærer om barn og unge i bevegelse og bevegelsesglede i et livslangt perspektiv.

Du vil møte fag som idrett, kroppsøving og samfunn, idrettsaktivitet, dans, friluftsliv og pedagogikk der teori og praksis går hånd i hånd.

Studiet undervises på campus Notodden, der du kan ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Les mer om livet som student på Notodden:

Er du glad i en variert hverdag med mye liv og røre, er dette studiestedet for deg

Notodden-student Emma Ormset Husby

Videre utdanningsmuligheter

Vil du studere videre? Du vil bli kvalifisert for masterstudiet i kroppsøving, idrett og friluftsliv og andre masterstudier innenfor kroppsøvings­ og idrettsområdet. Vil du ha lektorkompetanse? Da kan du kombinere studiet med et masterstudium.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av faglærer i kroppsøving og idrettsfag i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

  • Utveksling for faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!