Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Heltid/deltid
2 semester (30 stp)
Bachelor
Oppstart: Høst - Bø
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Ex.phil og ex.fac

Ex.phil og ex.fac ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Examen philosopicum og examen facultatum

Ved dette studiet skal studentene utvikle evnen til å nærme seg faglige tema og problemstillinger på en mer selvstendig og systematisk måte.

Ex. phil. og Ex.fac. er normalt et krav i bachelorgrader ved universitet og høgskoler.

Hvorfor ExPhil og ExFac?

Examen philosophicum er en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og i etisk tenking. Studiet tar opp grunnleggende problemstillinger rundt virkelighet, bevissthet og menneskets tilværelse, og knytter slike problemstillinger opp mot den faglige og vitenskapelige tenkemåte som preger Vestens tenking.

Examen facultatum er en innføring i vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og problemstillinger knyttet til vitenskap og samfunn. Examen facultatum tar opp problemstillinger som er felles for vitenskap generelt, samtidig som det blir lagt vekt på ulike fagdisipliners egenart. 

Studiet er et todelt grunnstudium. Hver del kan tas hver for seg, uavhengig av den andre. Studiet har en forberedende karakter og kan være nyttig å ta tidlig i studieløpet.

Normalt går Ex.phil. i høstsemesteret og Ex.fac. i vårsemesteret og kan derfor inngå som en del av et studieopplegg. Undervisningen vil vanligvis være på ettermiddagstid en eller to ganger i uken, og kan derfor også passe for deltidsstudenter.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet gir samlet 30 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ex.phil og ex.fac.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Ex.phil og ex.fac:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!