Vis studentum.no som: Mobil

Ex.phil. og ex.fac.

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Kortere studier
Deltid
Støttet av lånekassen

Ex.phil. og ex.fac.

Ved dette studiet skal studentane kunne utvikle evna til å nærme seg faglege tema og problemstillingar på ein meir sjølvstendig og systematisk måte.

Hvorfor Ex.Phil. og Ex.Fac.?

Examen philosophicum er ei innføring i filosofi- og vitskapshistorie og i etisk tenking. Studiet tar opp grunnleggande problemstillingar om røyndom, vitende, og menneskets tilvære og knyt slike problemstillingar til den faglege og vitskaplege tenkemåte som pregar Vestens tenking.

Examen facultatum er ei innføring i vitskapsfilosofi, forskingsetikk og problemstillingar i tilhøve til vitskap og samfunn. Studiet tar opp problemstillingar som er felles for vitskap generelt, samtidig som det blir lagt vekt på ulike fagdisipliners eigenart. Det gir vidare ei innføring i forskingsetiske tema og problemstillingar og problemstillingar knyta til tilhøvet mellom vitskap og samfunn.

Studiet er et todelt grunnstudium. Kvar del kan tas kvar for seg, uavhengig av den andre. Studiet har ein førebuande karakter og kan være nyttig å ta tidlig i studielaupet.

Normalt går ex.phil. i haustsemesteret og ex.fac. i vårsemesteret og kan derfor inngå som ein del av eit studieopplegg. Undervisninga vil vanlegvis være på ettermiddagstid ein eller to gonger i veka, og kan derfor også passe for deltidsstudentar.

Videre utdanning

Ex.phil. og ex.fac. er normalt et krav i bachelorgrader ved universitet og høgskuler.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!