Vis studentum.no som: Mobil

EU-Prosjektledelse - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
4 semester (samlingsbasert)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Vår - Drammen

EU-Prosjektledelse - Videreutdanning

EU-Prosjektledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge

EU-Prosjektledelse – en innføring i EU-EØS teori og praksis

Studiet gjennomføres i samarbeid med Osloregionens Europakontor, og studietur til i Brussel arrangeres i samarbeid med dem. EU-Prosjektledelse er det eneste i Norge som er godkjent som en fullverdig årsenhet på bachelornivå innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tas studenter opp frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Studiet består av seks emner hvorav fire emner har et omfang på 7.5 studiepoeng og to emner har et omfang på 15 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert over fire semestre. 

Hvorfor EU-prosjektledelse?

  • Du får oversikt over EU-programmene
  • Du blir god til å forhandle på engelsk og lærer kontraktspråk
  • Du blir kvalifisert til å utarbeide gode søknader om EU-midler, delta i EU-prosjekter eller støtte opp under søknadsarbeidene til andre fagpersoner

Gjennom studiet får du omfattende kunnskap om Norges samhandling med EU/EØS, hvordan EU/EØS påvirker norsk forvaltning, samt generell og praktisk kunnskap om EU-prosjekter og prosjektledelse. Kunnskap om de mulighetene EU-programmene gir norsk forvaltning og næringsliv er mangelvare i dag. Gjennom studiet får du kompetansen som vil gjøre din virksomhet i stand til å ta del i store utviklingsprosjekter, for eksempel helse, transport og miljø innenfor EU.

Studiet er både teoretisk og praktisk rettet. På den ene siden får du anledning til å fordype deg i EUs historikk og dagens ledelsesteorier. På den andre siden får du anledning til å skrive et utkast til søknad om EU-midler for samarbeid og erfaringsutveksling med partnere i andre europeiske land. Gjennom EU-prosjekter kan du bidra til å forbedre din virksomhet. Som ansatt i privat næringsliv kan du forbedre et produkt, for eksempel innen for helseinnovasjon. Sam ansatt i det offentlige kan du være med å utarbeide et internt opplæringsprogram for barnehageassistenter eller utvikle energieffektiv gatebelysning.

Hvem vil ha nytte av studiet?

Studiet «EU- prosjektledelse – En innføring i EU- EØS teori og praksis» vil være verdifullt for alle som arbeider innenfor offentlig forvaltning eller privat næringsliv som ønsker mer kunnskap om Norges samhandling med EU og EØS, eller som ønsker å lære mer om prosjektledelse knyttet til EU og EØS. Det er en fordel med arbeidslivserfaring, men dette er ingen forutsetning for å ta kurset.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse. Studentene må beherske engelsk tilsvarende videregående skoles nivå både muntlig og skriftlig.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning (årsenhet på bachelornivå). Studiet gir 60 studiepoeng.

Kostnader

For søknad til hele studieprogrammet (60 studiepoeng): kr 64.000,- delt på 4 semestre.
For søknad til enkeltemner på 15 studiepoeng: kr 17.000,- per emne.
For søknad til enkeltemner på 7,5 studiepoeng: kr 10.000,- per emne.

Semesteravgift og utgifter til studietur til Brussel kommer i tillegg.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen EU-Prosjektledelse - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra EU-Prosjektledelse - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!