Vis studentum.no som: Mobil

Ernæring og helse – Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 semester (samlingsbasert)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Drammen

Ernæring og helse – Videreutdanning

videreutdanning i Ernæring og helse

Videreutdanning i Ernæring og helse – ernæringsarbeid i folkehelse, utdannings- og helsesektoren

Dette studiet er rettet mot dagens og fremtidens folkehelsearbeid, ernæringsrelaterte helseutfordringer, samt ernæringsarbeid ved sykdom i ulike aldre.

Målsettingen er å bidra til å sikre god kvalitet på ernæringsarbeidet og gi studentene handlingskompetanse for å følge opp folkehelsearbeid, ernæringsrelaterte utfordringer innen barnehage og skole- samt i helse- og omsorgssektoren (kommune- og spesialisthelsetjenesten).

Hvorfor videreutdanning i Ernæring og helse?

Folkehelsemeldingen viser til at god organisering av måltidene, tilstrekkelig spisetid og hyggelige rammer er viktig både i barnehagen og skolen, og at måltidene har en viktig sosial funksjon og er av betydning for både helse, trivsel og læring.

Faglig forsvarlig ernæringsarbeid i helsetjenestene krever både systemrettede tiltak og forståelse for den enkeltes livsvilkår, hverdagsliv og livsløp. Ernæringsfaglig kompetanse fordrer grundig vurderingskompetanse og evne til tverrfaglig samarbeid. Ernæringsfaglig kompetanse omfatter videre forståelse for sammenhengen mellom helse og sykdom og ofte sammensatte, uavklarte og langvarige behov for helsehjelp.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid med ernæringsfaglige problemstillinger, både helsefremmende ernæringstiltak på individ og systemnivå og ernæringstiltak i utsatte grupper.  

Du blir kvalifisert til stillinger hvor ernæringsfaglige spørsmål er en del av arbeidet.

Dette lærer du 

Studiet inneholder følgende temaer:

 • Grunnleggende ernæringskunnskap
 • Helse og ernæring
 • Kosthold og matkultur
 • Krav til forsvarlighet, økologi og bærekraft
 • Praktisk ernæringsarbeid
 • Kartlegging og ernæringstiltak
 • Brukermedvirkning, veiledning og kritisk tenkning

Videre studier/jobbmuligheter

Bestått videreutdanning kan gi mulighet til, på individuelt grunnlag, å søke emnefritak og innpassing i relevante mastergradsstudier.

Opptakskrav/Søknad

Høyskoleutdanning innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi eller sosialfag, og minimum ett års praksis. Kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. Kontakt Universitetet i Sørøst-Norge for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

kr 35.000 + semesteravgift

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ernæring og helse – Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Ernæring og helse – Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

– Vær aktiv og nysgjerrig, og tø...

Solfrid Bratland-Sanda er programansvarlig for bachelor i idrettsvitenskap på Høgskolen i Sørøst-Norge. Les om hennes beste student-råd!

Les mer