Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Ernæring og helse

Tverrfaglig videreutdanning rettet mot dagens og fremtidens folkehelsearbeid, ernæringsrelaterte helseutfordringer, samt ernæringsarbeid ved sykdom i ulike aldre.

Målsettingen er å bidra til å sikre god kvalitet på ernæringsarbeidet og gi studentene handlingskompetanse for å følge opp folkehelsearbeid og ernæringsrelaterte utfordringer i helse- og omsorgssektoren (kommune- og spesialisthelsetjenesten).

Hvorfor videreutdanning i Ernæring og helse?

Folkehelsemeldingen viser til at god organisering av måltidene, tilstrekkelig spisetid, hyggelige rammer og at måltidene har en viktig sosial funksjon er av betydning for både helse, trivsel og læring.

Faglig forsvarlig ernæringsarbeid i helsetjenestene krever både systemrettede tiltak og forståelse for den enkeltes livsvilkår, hverdagsliv og livsløp. Ernæringsfaglige kompetanse fordrer grundig vurderingskompetanse og evne til tverrfaglig samarbeid. Ernæringsfaglig kompetanse omfatter videre forståelse for sammenhengen mellom helse og sykdom og ofte sammensatte, uavklarte og langvarige behov for helsehjelp.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer til arbeid med ernæringsfaglige problemstillinger, både helsefremmende ernæringstiltak på individ og systemnivå og ernæringstiltak i utsatte grupper.  

Du blir kvalifisert til stillinger hvor ernæringsfaglige spørsmål er en del av arbeidet.

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende temaer:

 • Grunnleggende ernæringskunnskap
 • Helse og ernæring
 • Kosthold og matkultur
 • Krav til forsvarlighet, økologi og bærekraft
 • Praktisk ernæringsarbeid
 • Kartlegging og ernæringstiltak
 • Brukermedvirkning, veiledning og kritisk tenkning

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!