Vis studentum.no som: Mobil

Digitalisering og ledelse (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Digitalisering og ledelse (masteremne)

Å forstå og utnytte mulighetene som finnes innen digitalisering er sentralt for en god virksomhetsstyring.

Hvorfor digitalisering og ledelse?

Muligheter, utfordringer og drivere for digitalisering går ofte dypt inn i virksomhetens kjerneaktivitet og roller, både internt og eksternt. I dette emnet ser digitalisering og ledelse i lys av tjenesteytende virksomheter, med særlig vekt på offentlige tjenester. Emnet har som mål at deltakerne får et nytt syn på forholdet mellom digitalisering, verdiskaping, virksomhetsprosesser og virksomhetens omgivelser.

Dette lærer du

Deltakerne blir utfordret på å bruke begreper og modeller i egen praksis for å ta eierskap til vurderinger av hva slags muligheter, risiko og innsats som er mest hensiktsmessig. Anvendte eksempler og erfaringsutveksling står sentralt i undervisningen. Sentrale temaer er:

  • Digitisering, digitalisering og digital transformasjon i et verdikjedeperspektiv
  • Begreper og modeller for analyse av tjenester, brukere og omgivelser i samspill.
  • Verdiskaping, virksomhetsstyring, brukerrelasjoner og økosystem i tilknytning til offentlige tjenester.
  • Sammenhenger mellom innovasjon, endringsledelse, agile virksomhetsprosesser og digitalisering.
  • Teori om digitalisering, innovasjon og offentlig styring i et tjenesteperspektiv.
  • Teknologiske trender, personvern og sikkerhet, sektorspesifikke case.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

Lenke til emneplan

Interessert i en mastergrad?

 

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!