Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Digitalisering for bærekraftig omstilling (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge, i Rauland (+1 studiesteder)
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Digitalisering for bærekraftig omstilling (masteremne)

Hvorfor studere digitalisering for bærekraftig omstilling?

Norge har gjennom Parisavtalen, EØS og FNs Agenda 2030 forpliktet seg til å kutte utslipp og jobbe for en grønn og bærekraftig omstilling. Det grønne skiftet vil påvirke både næringsliv og samfunn i årene som kommer, og alle sektorer må forberede seg på endringer.

Dette studiet vil fokusere på hvordan digitalisering kan bidra til å svare på utfordringene vi står overfor, i form av ulike digitale teknologier som eksempelvis dataanalyse og maskinlæring, Internet of things og smartteknologi. Deltakerne vil underveis i studiet jobbe under veiledning med en selvvalgt problemstilling relatert til egen virksomhet.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for ledere og ansatte i alle sektorer – privat, offentlig og frivillig – som har behov for økt kompetanse innen fagområdet.

Dette lærer du hos oss

Digitalisering i et bærekraftsperspektiv

Samspillet mellom teknologi, bærekraft og samfunnsutvikling

Analyse og visualisering av data, herunder teknikker for geografisk fremstilling av data

Konsekvenser og utfordringer ved teknologiske nyvinninger, eksempelvis robotisering, kunstig intelligens, big data, smarte byer og personvern

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights