Vis studentum.no som: Mobil

Demensvennlige fysiske omgivelser

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen
Deltid
Støttet av lånekassen

Demensvennlige fysiske omgivelser

Vi gir deg økt kunnskap og forståelse om hvorfor og hvordan demensvennlige fysiske omgivelser kan bidra til mestring, velvære, aktivitet og livskvalitet for personer med kognitiv svikt.

Dette er demensvennlige omgivelser

I Norge er det i dag om lag 70.000 personer med demens, og antallet er økende. For at personer med demens skal kunne bo trygt hjemme eller kjenne seg trygge på institusjon, er de avhengig av hjelp og tilrettelegging. 

Et godt tilrettelagt fysisk miljø kan gjøre det enklere for personer med demens å klare seg i det daglige. Tiltak som tar sikte på å øke mestring, trygghet og velvære kan bidra til å opprettholde aktiviteter og funksjon i dagliglivet. Sentralt i arbeidet med å utforme de fysiske omgivelsene, er at det også tas hensyn til individuelle behov.

Kompetansen du tilegner deg på denne videreutdanningen vil kunne legge et godt grunnlag for utvikling av bedre tjenester for personer med demens. 

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende temaer:

 • Universell utforming av det fysiske miljøet
 • Hvordan det fysiske miljøet påvirker mennesker generelt og personer med demens spesielt 
 • Sammenhengen mellom fysiske og psykososiale behov hos personer med demens
 • Sansetap hos eldre (synstap og hørselstap). Spesielle tiltak hos personer med demens
 • Tirettelagte fysiske omgivelser for personer med demens
 • Bruk av sjekkliste for demensvennlige fysiske omgivelser
 • Demensvennlige fysiske omgivelser som miljøbehandling 
 • Demensplan; alders- og demensvennlig by
 • Forankring og implementering av kunnskapsbasert praksis
 • Tverrfaglig samarbeid i tilrettelegging av demensvennlige fysiske omgivelse

Hvem passer studiet for?

Helsepersonell ansatt i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Studiet egner seg godt for både helse- og omsorgsarbeidere, sykepleiere og vernepleiere som arbeider med personer med demens enten på sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, eldresentre, helsehus eller dagaktivitetstilbud. 

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!