Boligsosial innovasjon

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Boligsosial innovasjon

Kurset egner seg primært for ansatte som har lederansvar eller operativt ansvar for boligsosialt arbeid. Ønsker du å styrke egen og ditt arbeidssteds innovasjonskompetanse, enten i privat eller offentlig sektor, boligstiftelser, frivillige organisasjoner eller annet er dette kurset for deg.

Hvem passer kurset for?

Som deltaker i den boligsosiale læringsløypa vil du få inspirasjon, teoretisk kunnskap, modeller og tips til implementering av boligsosialt innovasjonsarbeid på din arbeidsplass. 

Rundt 170 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 3900 et fast sted å bo. Langt flere har en utilfredsstillende bosituasjon. Dette kurset er beregnet på deg som i ditt arbeid har lederansvar eller operativt ansvar for boligsosialt arbeid. Kurset passer til deltakere som ønsker å styrke egen og sitt arbeidssteds innovasjonskompetanse, enten dette foregår i privat eller offentlig sektor, i privat-offentlige samarbeid, boligstiftelser, frivillige organisasjoner eller annet.

Det er en fordel for deltakere om to eller flere personer fra samme arbeidssted tar kurset samtidig, men det er ingen forutsetning.

Hva er U-sving og boligsosial innovasjon?

U-sving læringsløype er en digital sti som beveger seg gjennom 18 «rasteplasser». 

Å jobbe med innovasjon handler om å ta av fra «vaneveien», og våge seg inn på ukjente sideveier. En u-sving handler som regel om å snu og kjøre tilbake der en kom fra. Slik er ikke denne u-svingen. - Tvert om! Denne digitale kurs-svingen vil lose deg framover, men det vil foregå litt utenfor de veiene du vanligvis følger i en travel hverdag.

Det er den som går seg vill som finner nye veier, heter det. I dette digitalkurset vil du nok ikke gå deg bort, men du må selv velge retninger og tempo. Det vil gi læring. Ny kunnskap handler om å finne fram og skape mening ut fra ens egne forutsetninger, ikke å motta ferdige tanker og ideer fra andre.

Hver rasteplass er knyttet til et hoved-emne med en rekke temaer som formidles i ulike formater; tekst, oppgaver, bilder, videoer og animasjoner. Underveis får du forslag til refleksjonsoppgaver og annet som du kan jobbe med. Du får også en adresse hvor du kan sende inn ideer, læringshistorier fra egen virksomhet og annet som så vil deles med andre kursdeltakere langs samme løype – men dette er det helt frivillig å bidra med.

Kurset foregår i en løype-struktur som heter Loops. Dersom du står fast i strukturen eller trenger annen support vil du finner det lett tilgjengelig inne i løypa. Hvis du har faglige spørsmål eller kommentarer, vil du også lett finne en adresse for slike henvendelser inne i løypa.

Kurset handler om innovasjon generelt fordi det er viktig å kunne litt generelt teoretisk og metodisk om innovasjon hvis man vil jobbe med boligsosial innovasjon. Alt stoffet er imidlertid konkretisert i forhold til boligsosiale utfordringer.

Ta en test

Lurer du på hvordan læringsløypa fungerer? Her kan du ta en test i en en låst versjon der du kan få et inntrykk av kurset.

keyboard_backspace Ta en test av læringsløypa her!

Innhold i kurset

Som deltaker i den boligsosiale læringsløypa vil du få inspirasjon, teoretisk kunnskap, modeller og tips til implementering av boligsosialt innovasjonsarbeid på din arbeidsplass.

Hvor lang tid hver deltaker bruker på kurset avhenger av flere forhold. Hvor mange av de tematiske rasteplassene du velger å gå innom har betydning, det samme gjelder hvor lang tid du velger å bruke på hvert stopp. Flere steder underveis utfordres du på refleksjon og arbeidsoppgaver. Hvor mye tid du velger å bruke på dette vil naturligvis også spille inn på tidsbruk. Testing av løypa viser at det normalt tar mellom 4 – 8 arbeidsdager å gå gjennom hele. Du kan gå inn og ut av løypa så ofte- og på hvilke tidspunkter du vil. En brukerlisens gir adgang til læringsløpa i 12 måneder. Du vil bli varslet i god tid før brukerlisensen løper ut.

Når du er inne i kurset vil du få en enkel instruksjon på hvordan kurset brukes. Det er veldig intuitivt og enkelt – ja, vi vil påstå; ganske morsomt å bruke!

I korthet handler det om at du selv klikker på de rasteplassene du vil besøke og åpne de «nodene» (knapper) ved hver rasteplass som du vil utforske. Du kan gå fram og tilbake i løypa som du selv vil. Rasteplasser og noder kan derfor besøkes så ofte og med så mye tid som du selv ønsker.

Du ser en illustrasjon over løypa her. De grønne rasteplassene markerer «hovedveien» gjennom løypa, de blå markerer sidespor du kan følge for å få dypere innsikt i ulike emner langs veien. Knappene rundt rasteplassene er emner med tekster, modeller og videoer, etc. som belyser temaet.

Læringsløypa er delvis basert på teori og modeller i såkalt samskapende sosial innovasjon. I teorier og verktøy innenfor samskaping blir de som mottar offentlige hjelpetjenester ansett som en viktig ressurs. Kanskje er det slik at vi som gir hjelp også trenger hjelp, for at vi skal kunne gi bedre og mer treffsikker service? Slik hjelp kan komme fra de som kjenner de problemene vi vil løse, best? Se ressurser om samskaping her.

Påmelding

Det koster 1500 kr. å ta turen. Turlisensen må brukes i løpet av 12 måneder etter at du får tildelt turpass. Hvis du ber om påmelding vil du komme til en påmeldingsside. Der ber vi deg om fakturadetaljer og annet. Når vi mottar din påmelding vil vi sende deg en lenke og en kode som slipper deg inn i læringsløypa bak en start-knapp. Din individuelle læringsreise begynner ikke før du selv trykker på start.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!